„Stebuklų ir angelų pasitaiko“

2
Šiauliai
Bend­ruo­me­nė, ku­ri su­si­rin­ko į pa­dė­kų va­ka­rą Venc­laus­kių na­muo­se, nė­ra di­de­lė, bet, pa­sak Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Glo­bos cent­ro at­sto­vės Jur­gi­tos Ža­liū­kie­nės, jie vi­si kar­tu la­bai jau­kiai jau­čia­si.
Oksana Laurutytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šiauliuose 41 vaikas vis dar gyvena globos institucijoje, o 232 yra globojami šeimose. Valstybės tikslas – kuo mažiau vaikų turi augti globos namuose, tačiau Lietuvoje globėjų širdys subręsta rečiau, nei savo šeimos netenka vaikas, todėl vaikų namai durų vis dar neuždarinėja. Praėjusį penktadienį šiauliečių šeimos ir pavieniai asmenys, priėmę į savo namus tėvų netekusius vaikus, buvo pakviesti į Venclauskių namus – Globos centro specialistai šventiniame vakare įteikė devynias nominacijas labiausiai padėkų nusipelniusiems globėjams.

Devynios nominacijos

Padėkos vakarą Rima Rimkuvienė, Šiaulių miesto šeimos centro Globos centro globos koordinatorė, pradėjo poeto, Nacionalinės premijos laureato Rimvydo Stankevičiaus eilėraščiu ir prisipažino, kad kelios eilėraščio mintys: „stebuklų ir angelų pasitaiko“, „kiekvienas turim nematomus sparnus, magiškų savybių, jėgą savimi keisti pasaulį“, ją itin palietė dar vasarą.

„Man taip norėjosi juos pasakyti globėjams. Nes šie žodžiai yra apie juos, apie tą darbą, kurį atlieka. Jie turi tą jėgą savimi keisti pasaulį – globėjai, įtėviai, budintys globotojai“, – atviravo R. Rimkuvienė, kviesdama pasižiūrėti, kiek mažų pasaulių „angelai“ pakeitė, kokios linksmos jų apkabintų ir priglaustų vaikų akys.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro atstovės Jurgitos Žaliūkienės pastebėjimu, bendruomenė, kuri susirinko į vakarą, nėra didelė, bet jie visi kartu labai jaukiai jaučiasi. J. Žaliūkienė kalbėjo, kad ši bendruomenė galėtų būti didesnė, tačiau visuomenėje apie vaikų globą vis dar pilna mitų, todėl globoti vaikų, ypač vyresnių, ryžtamasi per retai.

 

Šventiniame vakare Globos centro specialistai įteikė ir devynias nominacijas, kurios skirtos šiemet, 2023-iaisiais, labiausiai padėkų nusipelniusiems globėjams – be tėvų likusių vaikų bičiuliams.

„Jauniausios budinčios globotojos“ nominacija skirta Živilei Martinkevičienei, kuri pasižymi jaunatviškumu, energingumu, kūrybingumu ir atsidavimu, visada pilna geranoriškumo, atjautos, užtikrinanti kokybišką vaikų priežiūrą, poilsį, socialinį, emocinį, kultūrinį ugdymą, siekianti sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai, atvirai ir savimi pasitikinčiai asmenybei.

„Dėkingi už tai, kad jaunas žmogus ateina pas mus, pasiruošęs vaikams suteikti tiek daug meilės ir rūpesčio, bei tikime, kad geras Živilės pavyzdys padrąsins ir motyvuos svarstančius apie globą“, – skelbė šventės organizatoriai.

Nominacija „Gerumo angelas“ įteikta Genei Leščiauskienei. „Genė – tai globėja, kuri spinduliuoja atsidavimą ir meilę savo pašaukimui auginti ir dorai auklėti vaikus. Genė – nuoširdus, pasiaukojantis, nesavanaudiškas, išskirtinai geranoriškas žmogus. Prasmingą jos gyvenimą vainikuoja užauginti ir dorai išauklėti vaikai, kurie iki šiol globėjos širdyje randa meilę, šilumą, supratimą. Dėkojame Genei, kad savo asmeniniu pavyzdžiu ji įkvepia aplinkinius būti neabejingiems svetimo skausmui ir daryti prasmingus darbus“, – nurodoma nominacijoje.

Nominacija „Už drąsą“ skirta Airinai Lagunovienei ir Andriui Lagunovui. Sutuoktinių pora – jauni, energingi ir drąsūs žmonės, neabejingi svetimam skausmui, savo širdis ir namų duris atvėrę trims be tėvų globos likusiems vaikams.

„Dėkingi už tai, kad savo pavyzdžiu ugdote brandų ir atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, dėkojame už pasiaukojimą, kantrybę ir gerumą, gydant mažas širdeles, už suteiktas sąlygas vaikams gyventi jūsų šeimoje, apgaubtiems meile ir rūpesčiu“, – skelbė organizatoriai.

Margaritai Ramonienei ir Remvydui Ramonui įteikta nominacija „Šeimynos dalyviams už atsidavimą ir pasiaukojimą vaikams“.

„Būti globėju – atsakingas darbas, vertas didžiausios pagarbos. Jūs tą darbą dirbate jau 12 metų ir esate ypatingi žmonės vaikui, trokštančiam turėti šeimą, būti mylimam, saugiam ir išklausytam. Dėkojame už tai, kad savo pavyzdžiu ugdote atsakingą požiūrį į vaikų globą, dėkojame už pasiaukojimą, kantrybę ir gerumą, gydant sužalotas mažas širdeles. Patys gražiausi darbai yra ne matomi, o jaučiami širdimi“, – skelbė šventės rengėjai.

Nominacija „Už besąlygišką meilę, rūpestį ir tikrų namų suteikimą be globos likusiam vaikui“ įteikta Vitalijai Vaičaitienei ir Nerijui Vaičaičiui. Savo šeimoje mergaitę globojantys Vitalija ir Nerijus sudarė sąlygas mergaitei augti bei vystytis šeimoje, apsupo ją besąlygiška meile, šiluma, įskiepijo jausmą, kad esi mylimas bei reikalingas kitiems.

„Norime padėkoti globėjams už atsidavimą, rūpestį, meilę ir kad jų šeima vaikui tapo tikrais namais“, – paskelbta nuo scenos.

Nominacija „Už kūrybingumą ir veiklumą“ skirta Irenai Kiltanavičienei, nes ji visada energinga, kūrybinga ir veikli bei geranorišku bendradarbiavimu su Globos centro specialistais pasižyminti nuolatinė globėja.

Nuolatinės globėjos nominacija „Už pareigingumą, atsakingumą ir geranoriškumą“ įteikta Reginai Blauzdžiūnienei, nes ji visada pilna energijos, nuoširdi. Ši nuolatinė globėja pasižymi pareigingumu ir atsakingumu bei geranorišku bendradarbiavimu su Globos centro specialistais.

Nominacija „Už atvirumą ir besąlygišką meilę“ skirta Deimantei Baškienei. „Dėkojame Deimantei už nuoširdžią meilę vaikams, gerumą, kantrybę bei aktyvų dalyvavimą Globos centro organizuojamuose renginiuose ir atvirumą, dalijantis savo globos istorija“, – skelbė nominacijų teikėjai.

Nominacija „Už savanorišką veiklą“ skirta Monikai Skrodenytei. Šiai jaunai merginai padėkota už aktyvų savanoriavimą bei atvirumą, dalijantis gerąja patirtimi.

 

Paroda veiks mėnesį

Venclauskių namuose-muziejuje ne tik teiktos nominacijos, bet ir atidaryta paroda „Užauginti žmogų“. Ši po Lietuvą keliaujanti paroda visuomenei pristato 15 šeimų iš skirtingų Lietuvos vietovių, kurias vienija tai, jog jos tapo namais vaikams, kuriems jų reikėjo, istorijas. Fotografijose užfiksuoti globėjai namų duris atvėrė ne mažiems vaikučiams, o jau paaugusiems – tiems, kurie dažniausiai neva būna jau per dideli priimti į šeimą.

Parodos atidarymas Kazimiero ir Stanislavos Venclauskių namuose turi ypatingą prasmę – jų namuose, apsupti šiluma ir meile, buvo užauginti, išugdyti per 120 globojamų vaikų.

Muziejaus ekspozicijų konsultantas Gintautas Urbietis pasidalijo įdomiausiais momentais iš Venclauskių gyvenimo, supažindino su Venclauskių namais ir jų istorija, o globėjus ir vakaro organizatorius nudžiugino Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai.

Parodą galima apžiūrėti iki kitų metų sausio 9 d.