Spa­lio 25-ąją – ne­mo­ka­mos tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos te­le­fo­nu

Spa­lio 25-ąją –  ne­mo­ka­mos tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos te­le­fo­nu
Šiauliai
(Katemangostar nuotr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas LR Kons­ti­tu­ci­jos ir Eu­ro­pos tei­sės die­ną tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas. Šie­met spa­lio 25-ąją (pir­ma­die­nį) nuo 9 iki 16 va­lan­dos (pie­tų per­trau­ka 12–13 val.) tei­sė­jų pa­dė­jė­jai gy­ven­to­jus kon­sul­tuos te­le­fo­nu (8 41) 201 036. Kon­sul­ta­ci­jos lai­kas – iki 15 min.

Šešiuose teismo rūmuose (Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Raseinių) gyventojų skambučių lauks teismo teisėjų padėjėjai. Iš anksto registruotis nereikia, o tiesiog skambinti Šiaulių apylinkės teismo nurodytu telefonu, kuris skelbiamas ir interneto tinklalapyje (www.siauliu.teismai.lt), naujienų skiltyje ir bėgančioje eilutėje.

Jau antrus metus nemokamos teisinės konsultacijos vyksta telefonu. Tokia praktika, esant sudėtingai epidemiologinei situacijai, pasiteisino. Teisėjų padėjėjai tikisi, kad gyventojai bus kantrūs ir aktyvūs: skambins, teirausis, o jei visi teisininkai tuo metu konsultuos, paskambins vėliau.

Kadangi vienai konsultacijai skirta 15 min., gyventojų prašoma pasistengti aiškiai suformuluoti klausimus.

2020 m. pakonsultuota telefonu buvo 40 gyventojų, 2019 m. į teismą kreipėsi 60 gyventojų, 2018 m. – 62. Žmonės teisininkų klausė dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, vaikų išlaikymo, smurto artimoje aplinkoje, dėl nekilnojamojo turto paveldėjimo, pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo, našlaičių pensijos skyrimo, kaimynų triukšmo, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų ir t. t.

LR Konstitucijos ir Europos teisės dieną nemokamos teisinės konsultacijos Lietuvos teismuose vyks jau šeštąjį kartą.

Nijolė Damulė

 

Redakcija rekomenduoja