Šlienavos tikintieji viliasi atnaujinti savo šventovę

431429235_824787596360348_5606278529823452310_n
Kaunas
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kauno rajono savivaldybė

Sekmadienį Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko ypatinga ceremonija – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila konsekravo naują bažnyčios altorių: tepė aliejumi, krizma, smilkė smilkalais, šlakstė šventintu vandeniu. Buvo aukojamos Šv. Mišios.

Sakyklą ir altorių, kuriame pavaizduota Paskutinės vakarienės scena, pagamino Rolandas Abramovas ir Raimondas Atrakimavičius.

„Altorius yra ypatingas objektas, bažnyčios ašis, prie kurios telkiasi tikinčiųjų bendruomenė. Tikiuosi, kad ateityje šie jūsų maldos namai bus dar gražesni“, – kalbėjo vyskupas, dėkodamas Kauno rajono merui Valerijui Makūnui ir jo komandai už dėmesį bažnytiniam paveldui.

Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Rimas Pilypaitis pranešė, kad padedant savivaldybei parengtas šventovės rekonstrukcijos projektas. „Yra altorius, bus ir bažnyčia. Tikiu, kad vasarą galėsime pradėti darbus“– šypsojosi klebonas. Šiuos jo žodžius palydėjo plojimai.

„Šiandieniniame pasaulyje yra daug agresijos, vienišumo, socialinės atskirties, priklausomybių. Jas įveikti be tikėjimo labai sunku. Tai suprato ir jūsų protėviai, šioje vietoje prieš 300 metų pastatę koplyčią, o vėliau ir bažnyčią. Dabar atėjo laikas šiai vietai atsinaujinti. Linkiu vilties, tikėjimo, kantrybės ir Dievo palaimos šioje kelionėje“, – susirinkusiesiems kalbėjo V. Makūnas.

R.Pilypaitis dėkojo bažnyčios aktyvui, choristams, parapijoje gyvenantiems ir bendruomenei talkinantiems vicemerui Antanui Nesteckiui ir ūkininkui Audriui Banioniui, kurio iškepti duonos kepaliukai buvo teikiami kaip padėkos simboliai už gerus darbus.

Antrojo pasaulinio karo metais prie senosios Šlienavos koplyčios buvo pradėta statyti būsimosios bažnyčios navų dalis. Jai rąstus suaukojo aplinkinių kaimų gyventojai. Du šoninių navų altorius 1945 m. sukūrė tautodailininkas Kazimieras Škėma.

Buvusiai koplyčiai pailginti 1959 m. buvo panaudoti nugriautos Kampiškių bažnyčios rąstai. 1960 m. klebono pareigas pradėjo eiti buvęs Sibiro tremtinys kunigas Vaclovas Radzevičius. 1961 m. iš Kampiškių kaimo buvo atvežta varpinė ir 1970 m. pastatyta.

1962 m. klebono pastangomis pavyko parsivežti vieną iš Kaune sovietų uždaromos Įgulos bažnyčios altorių ir jį pastatyti Šlienavos bažnyčioje. 1997 m. čia klebonauti pradėjo kunigas Vytautas Vaičiūnas. Jis atnaujino šventovę, išpuoselėjo aplinką. 1999 m. virš pagrindinių durų ant aštuonių gelžbetoninių polių pastatytas 9 m aukščio bokštas, kuriame įtaisyta Švč. Mergelės Marijos statula.