Skelbiami ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Skelbiami ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai
Vilnius
ŠMSM nuotr.
Reporteris Monika Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, kuriame dalyvavo dalyvavo ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai, rezultatus.

Ketvirtokų ir aštuntokų pasiekimų patikrinimą sudarė skaitymo ir matematikos testai, informuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Ketvirtokų skaitymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 24 tūkst. 88 mokiniai, matematikos pasiekimų patikrinime dalyvavo 24 tūkst. 207 mokiniai.

Ketvirtokų matematikos surinktas šalies taškų vidurkis siekė 27 taškus iš 40 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, o skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 21,9 taško iš 31 maksimalaus galimų taškų skaičiaus.

Aštuntokų skaitymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 21 tūkst. 762 mokiniai, matematikos pasiekimų patikrinime dalyvavo 21 tūkst. 570 mokinių.

Aštuntokų matematikos surinktas šalies taškų vidurkis siekė 29,6 taško iš 50 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, o skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 27 taškus iš 37 maksimalaus galimų taškų skaičiaus.

„Šios klasės pasirinktos neatsitiktinai, nes jas baigus peržengiamas tam tikras mokymosi etapas. Ketvirtokai baigia pradinę mokyklą, aštuntokai – pagrindinės mokyklos pirmąjį etapą. Tačiau svarbiausia, visiems mokiniams šis patikrinimas yra turimų žinių įsivertinimas, parodantis, kurias žinias ir gebėjimus reikia stiprinti“, – sakė Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad ketvirtokų patikrinimo rezultatai nėra naudojami svarstant, ar mokinys galės mokytis penktoje klasėje, lygiai kaip ir aštuntokų rezultatai nelemia perkėlimo į devintąją klasę. Patikrinimas nėra privalomas.

Ketvirtokų kiekvieno testo atlikimui buvo skirtos 45 minutės. Tiek skaitymo, tiek matematikos užduotys parengtos ir lenkų bei rusų kalbomis mokiniams, kurie mokosi tautinių mažumų mokomąja kalba. Aštuntokų testams atlikti skirta 60 minučių. Matematikos užduotis taip pat buvo parengta ir lenkų bei rusų mokomąja kalba.

BNS