Siūloma griežtinti ribojimus Baltarusijos piliečiams: stabdyti galimybę naujai atvykusiems gauti laikiną gyventojo statusą

20200315_133531
Lietuva
BNS/Fotobanko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, Nascionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir Užsienio reikalų komiteto (URK) narys Audronius Ažubalis registravo Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma sustabdyti Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmimą su atitinkamomis jiems taikomomis išimtimis.

Siūloma sustabdyti Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmimą per išorės paslaugų teikėją užsienyje, išskyrus Baltarusijos piliečius, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija, taip pat Baltarusijos piliečius, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Taip pat būtų sustabdomas tokių prašymų priėmimas Lietuvos Respublikoje, išskyrus Baltarusijos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvoje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą arba leidimą gyventi Lietuvoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi.

Toks ribojimas būtų taikomas tik pirmiesiems leidimams laikinai gyventi – t. y. atvykstantiems naujiems darbuotojams.

„Remkime demokratinę Baltarusiją, suteikime užuovėją tiems, kuriems reikia, stiprinkime šio valstybės nepriklausomybę, kiek tai priklauso nuo mūsų, bet nekurkime Baltarusijos Lietuvoje su visomis iš to išplaukiančiomis rizikomis ir žvalgybinėmis grėsmėmis“, – sako NSGK pirmininkas L. Kasčiūnas.

Senieji darbuotojai, jau kartą gavę leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, galėtų juos keisti be jokių ribojimų. Be to, prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, būtų baigiami nagrinėti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusią tvarką – tiems Baltarusijos piliečiams ribojimas taip pat nebūtų taikomas.

Šalia griežtinamų ribojimų siūloma sudaryti galimybę Rusijos ir Baltarusijos demokratams, pilietinės visuomenės atstovams humanitariniais pagrindais prašyti išduoti nacionalinę vizą per išorės paslaugų teikėją užsienyje, jeigu dėl to tarpininkautų Užsienio reikalų ministerija.

Registruotu įstatymo projektu taip pat numatoma pašalinti teisinę spragą, leidžiančią Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kurie atvyko su kitos valstybės Šengeno viza, netrukdomai prašyti nacionalinės vizos Lietuvoje.

Todėl siūloma sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizą priėmimą Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą pateikimo tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija (URM). Taigi, vizos būtų išduodamos humanitariniais pagrindais nuo režimų persekiojimų ir represijų bėgantiems žmonėms.

„Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje priėmimo sustabdymas su tam tikromis išimtimis vertintinas kaip optimalus ir subalansuotas dabartinės saugumo situacijos kontekste. Esamų grėsmių akivaizdoje siūloma priemonė yra reikalinga ir tikslinė, taikytina išimtinai reaguojant į esamas grėsmes“ – pabrėžia Seimo vicepirmininkas P. Saudargas.

Šiemet pristatytame Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime pabrėžiama, kad nuo persekiojimo bėgantys ar režimui nepritariantys Baltarusijos piliečiai, demokratinės opozicijos atstovai yra prioritetinis Baltarusijos žvalgybos tarnybų taikinys.

Tarp teisėtai ir neteisėtai į Lietuvą atvykstančių Baltarusijos piliečių yra asmenų, kuriuos žvalgybos veiklai išnaudoja Baltarusijos žvalgybos ir teisėsaugos tarnybos – Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB), Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU) ir Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos Vyriausioji kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdyba (GUBOPiK). Tokie asmenys infiltruojami į nuo režimo bėgančiųjų gretas.

Lietuvoje jie renka informaciją apie baltarusių diasporą ir demokratinę opoziciją, jos organizacijas, patekimo į šalį būdus, žvalgybos institucijas, patikros pasienyje procedūras, Baltarusijos piliečių patekimo į Lietuvą organizatorius. Grįžę į Baltarusiją minėti asmenys išnaudojami Baltarusijos režimo propagandos kampanijose, siekiant diskredituoti Lietuvą, jos institucijas ir Baltarusijos demokratinę opoziciją.