Siūloma atsisakyti privalomo matematikos valstybinio brandos egzamino

Siūloma atsisakyti privalomo matematikos valstybinio brandos egzamino
Vilnius
ELTA nuotr.
Reporteris Austėja Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Seimo Darbo partijos frakcijos nariai, siekdami padidinti aukštojo mokslo prieinamumą, Seime užregistravo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projektą.

Siūloma nustatyti, kad stojant į aukštąją mokyklą būtų privalomas tik lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, o būsimasis studentas galėtų pasirinkti ne daugiau kaip du su studijų kryptimi susijusius valstybinius brandos egzaminus.

Anot projekto iniciatorės Darbo partijos frakcijos narės Ievos Kačinskaitės-Urbonienės, šis siūlymas išties padėtų būsimiems humanitarinės krypties studentams, kurie turi išlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu.

„Šiuo metu abiturientas, norėdamas studijuoti aukštojo mokslo įstaigoje, privalo laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Išimtys daromos tik studijuosiantiems menus. Ne paslaptis, kad humanitarinės krypties jaunuoliams tai kelia daug streso ir net gali užkirsti kelią studijuoti norimą specialybę. Abiturientas, planuojantis studijuoti, pavyzdžiui, anglų kalbą, turi išlaikyti matematikos egzaminą, nors tam nėra jokio pagrindimo“, - teigia I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Siekiant gerinti studijų kokybę bei kelti studentų motyvaciją, taip pat siūloma nustatyti, kad vienas iš mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo kriterijų būtų studentų nuomonės apie studijų kokybę aukštojoje mokykloje įvertinimas.

„Valstybės kontrolė nustatė, kad studentų nuomonė dėl studijų kokybės yra nepakankamai girdima, studentams trūksta grįžtamojo ryšio. Todėl siūlome, kad valstybės biudžeto skatinamo finansavimo lėšos būtų skiriamos pagal studijų veiklos pasiekimų vertinimo kriterijus“, – sako Seimo narė.

Siūloma vertinti mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimus pagal studijų rezultatyvumą, tarptautiškumą, studentų įdarbinimą mokslo, meno ir studijų veiklose, absolventų karjeros sėkmingumą, studijų prieinamumą, mokslo ir studijų institucijų lėšas, gautas iš ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų už užsakymus studijoms ir pagal paramos sutartis studijų veiklai vykdyti bei pagal studentų nuomonės apie studijų kokybę aukštojoje mokykloje įvertinimą.

ELTA