Šilutėje brangsta viešasis tualetas

Šilutėje brangsta viešasis tualetas
Šilutė
Pixabay.com nuotr.
Petras Skutulas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šilutės r. savivaldybės taryba birželio pabaigoje planuoja rinktis į posėdį, tad kitą savaitę posėdžiaus Tarybos komitetai. Vienas iš sprendimų projektų – padidinti mokestį už pasinaudojimą viešuoju tualetu Šilutėje: vietoj 30 centų teks mokėti 50 centų.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad reikia nustatyti Šilutės viešojo tualeto, esančio Lietuvininkų g. 35A, naują teikiamų paslaugų kainą 0,50 Eur vienam asmeniui. Tik tokiu būdu Šilutės seniūnijai būtų padengta dalis viešojo tualeto eksploatavimo išlaidų.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymą savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas nustatymas, o savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

Šilutės r. savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilutės viešojo tualeto paslaugų kainos nustatymo“ 1 punktu nustatė Šilutės viešojo tualeto teikiamų paslaugų kainą vienam asmeniui 0,30 Eur.

Šilutės seniūnija gegužės 27 d. pateikė prašymą padidinti viešojo tualeto paslaugų kainą nuo 0,30 Eur iki 0,50 Eur vienam asmeniui bei pateikė Šilutės viešojo tualeto 2021 m. išlaidų suvestinę: darbo užmokestis – 15 408 Eur, socialinio draudimo įmokos – 216 Eur, sanitarinės priemonės – 3 000 Eur, šildymas, elektra, vanduo, smulkus remontas, kasos aparato priežiūra – 1 380 Eur, iš viso išlaidų – 20 004 Eur. 2021 m. pajamos – 2 370 Eur. Šilutės viešojo tualeto eksploatavimo išlaidos keletą kartų didesnės už pajamas, be to, 2022 metais išlaidos dar didės, nes nuo sausio 1 d. padidėjo minimalus darbo užmokestis nuo 642 iki 730 Eur, be to, didėjo visos perkamų paslaugų bei švaros prekių kainos, todėl siūloma nustatyti naują paslaugos kainą 0,50 Eur vienam asmeniui, kad padengtų nors dalį Šilutės seniūnijos išlaidų.

Tokią informaciją pateikia Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Taryba posėdyje balsuos, ar patvirtinti tokį sprendimą.