Šiaulių universitetas tapo Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Šiaulių universitetas tapo Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Šiauliai
Zenonas Ripinskis Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Reorganizavus Šiaulių universitetą (ŠU) prijungimo prie Vilniaus universiteto (VU) būdu nuo sausio 1 d. Šiauliuose duris atverė VU Šiaulių akademija. Naujajam VU akademiniam padaliniui vadovauti paskirta prof. dr. Renata Bilbokaitė, iki šiol laikinai ėjusi ŠU studijų prorektorės pareigas. VU Šiaulių akademija taip pat bus vienas iš trijų pagrindinių Lietuvos pedagogų rengimo centrų (kiti du – Vilniuje ir Kaune).

ŠU reorganizuotas pagal LR Seimo 2017 m. patvirtintą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Vyriausybės patvirtintas šio plano priemones. Reorganizacijos metu yra užtikrintas jo veiklos, darbo santykių tęstinumas, sutartinių, finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas. Studentai, pradėję studijas ŠU, jas tęsia VU padalinyje Šiaulių mieste.

Be pedagogų rengimo, itin daug dėmesio ketinama skirti santykiams su viso Šiaurės Lietuvos regiono verslu, valstybės ir savivaldos institucijomis. VU Šiaulių akademijoje toliau bus rengiami reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai ir vykdomi aktualūs mokslo tyrimai.

2021 m. VU Šiaulių akademija stojančiuosius priims į 10 bakalauro studijų programų – anglų filologiją, dalyko (lietuvių kalbos, istorijos) pedagogiką, ekonomiką, elektronikos inžineriją ir robotiką, kineziterapiją (alternatyva – slauga), kūno kultūros ir sporto pedagogiką, muzikos pedagogiką, pradinio ugdymo pedagogiką ir ikimokyklinį ugdymą, programų sistemas, specialiąją pedagogiką ir logopediją.

Taip pat numatoma pasiūlyti 9 magistrantūros programas: tai edukologija, ekonomika, kūno kultūros ir sporto edukologija, matematika, muzikos pedagogika, socialinis darbas, specialioji pedagogika, vadyba, viešasis valdymas. Daktaro laipsnio bus galima siekti ekonomikos, edukologijos, filologijos ir vadybos kryptyse.

VU Šiaulių akademijoje bus plėtojami moksliniai tyrimai, stiprinantys perspektyviausias studijų kryptis, prioritetą teikiant edukologijos ir tarpdalykiniams ugdymo mokslų tyrimams. Didžiausią mokslininkų potencialą sutelks edukologijos krypties prioritetinės mokslo tematikos, tokios kaip „Švietimo ir udgymo(si) procesai“, „Inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis“ bei tarpdiciplininė ekonomikos ir vadybos krypties tematika „Socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese“.

Nuo sausio 4 d. pradėjo veikti ir nauja VU Šiaulių akademijos internetinė svetainė. Jos adresas: sa.vu.lt.