Šiaulių regiono plėtros taryba darbuojasi iš peties: ankstesnių periodų ES investicijas panaudojo beveik 100 procentų

BeFunky-collage - 2023-12-19T132558.637
Šiauliai
Viktoras Strups.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Šiaulių regiono plėtros taryba darbuojasi iš peties: ankstesnių periodų Europos Sąjungos investicijas panaudojo beveik 100 procentų. Šiaulių regiono plėtros tarybą sudaro septynios regiono savivaldybės. Jų vadovai geranoriškai sutaria dėl ES investicijų pasiskirstymo tarp savivaldybių kiekvienoje pažangos priemonėje. Tuo metu 2022–2030 m. regionų plėtros programoje atskirai Šiaulių miestui numatyta per 33 mln. ES investicijų tvariai miesto plėtrai.

„Šiaulių regionui 2021–2027 m. Europos Sąjungos planavimo periode numatyta per 180 mln. Eur investicijų iš ES struktūrinių fondų. Matome didžiulę pažangą, kurią pasiekė Lietuvos regionai per 20 metų ES investicijų į Lietuvą. Todėl senokai vadiname tai ne parama, bet ES investicijomis: Lietuva kartu su ES fondais investuoja į Lietuvą ir jos regionus tam, kad patobulintų mūsų gerovę ir sustiprintų potencialą“, – sako Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiasis specialistas prof. Teodoras Tamošiūnas.

Tikėtina, kad 2028–2034 metų ES programavimo periode Lietuva jau taps ES šalių donore. Lietuvoje sukūrusi ES investicijų pridėtinę vertę, padės kitoms, galbūt naujoms ES šalių narėms artėti prie ES gerovės rodiklių vidurkių.

Sprendimams priimti – rekordiškas skaičius partnerių

Naujai vykdomų projektų planavimas vyko darbo grupėse ir pogrupiuose, kuriose dalyvavo per 150 įvairių regiono organizacijų ir visuomenės atstovų. Šie atstovai buvo prašomi rinkti informaciją ir pasiūlymus iš savo aplinkos žmonių bei skleisti vertingas regiono planavimo idėjas. Be to, nemažai informacijos pateikta žiniasklaidos priemonėse, aktyvios diskusijos vyko ir tebevyksta socialiniuose tinkluose. Labai daug regiono plėtros planavimui padeda šešių ministerijų, dirbančių su regioniniu planavimu, specialistai bei Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai. Jie dažnai konsultuoja dideles regionų specialistų ir planuotojų grupes nuotoliniu būdu. Džiugu, kad kartais atvyksta į regioną arba kviečia regiono ekspertus atvykti į nacionalinio masto mokymus.

„Aktyviai veikiame, įtraukiame visus savo bendruomenių narius ir galiu drąsiai teigti, jog tai pasiteisino. Šiaulių regionas investavo ankstesnių programavimo periodų ES investicijas beveik 100 procentų. Pavyzdžiui, dabar per paskutinį 2023 m. mėnesį skubame investuoti paskutinius kelis šimtus tūkstančių ES investicijų iš 2014–2020 m. planavimo periodo“, – darbų efektyvumu džiaugiasi profesorius.

Visgi, anot jo, šiuo metu susiduriama ir su nemaža naujove bei iššūkiais planavimui. Šiaulių regiono, kurį sudaro regiono šešių rajonų savivaldybės: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Pakruojis bei Radviliškis, funkcinės zonos projektams privaloma bent dviejų kaimyninių savivaldybių bendrystė. Kitaip tariant, tai yra bendras projektų įgyvendinimas ir bent dviejų kaimyninių savivaldybių tikslinių grupių bendras naudojimasis projektų sukurtais produktais. „Tai nėra įprasta savivaldybėms, iki šiol besirūpinusioms projektų rengimu ir įgyvendinimu tik savo savivaldybių teritorijose ir tik savo tikslinėms grupėms“, – sako Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiasis specialistas prof. Teodoras Tamošiūnas. Tačiau, jo teigimu, ir su šiuo iššūkiu sėkmingai susidorojama.

Mokytis visą gyvenimą – būtinybė

Vienas iš naujų, šiuo metu įgyvendinamų regiono prioritetų – verslo ir daugelio veiklos sričių skaitmenizacija, dirbtinio intelekto taikymai, robotizacija. Šios modernios ir labai sparčiai pasaulyje tobulėjančios technologijos atveria neregėtas, dar sunkiai įsivaizduojamas galimybes. „Jos, labai tikėtina, iš esmės pakeis mūsų darbo ir gyvenimo kokybę. Pasaulio patirtis rodo, kad šios technologijos gali nesumažinti darbo vietų, bet pareikalauja darbuotojams įgyti naujų kompetencijų, tapti aukštesnio lygio specialistais. Mokymosi visą gyvenimą idėja tampa ne prabanga, o profesine būtinybe“, – tikina Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiasis specialistas prof. Teodoras Tamošiūnas. Turėti pakankamą aukštos kvalifikacijos specialistų kiekį yra bene pagrindinė atokių regiono teritorijų problema, kurią racionalu spręsti, pritaikant bazines žinias ir keliant kvalifikaciją konkrečioje darbo vietoje.

Šiuo metu Šiaulių regiono plėtros taryba dirba su praėjusio 2014–2020 m. ES planavimo periodo investicijomis bei dabartinio 2021–2027 m. ES periodo investicijomis, kurių panaudojimui ruošiami projektai.

Reklama