Šiauliečiai prieš 45-erius metus

00d5d70714c17b9d3b4739093f6dd3edbcade48b copy
Šiauliai
Filmo stop kadras
Saulė Strelcovaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

1979-ųjų kovo mėnesį Šiaulių laikraštis „Raudonoji vėliava“ apie miesto gyvenimą rašė:

Kovo 15 d.

Pionierių namuose įvyko mitingas kovojančiam Vietnamui paremti. Mitingo metu į plakatais išpuoštą salę susirinkę draugovių tarybų pirmininkai, „Žaibo“ žaidimo batalionų vadai, internacionalinio draugystės klubo „Taikos šauklys“ ir miesto pionierių štabo nariai pasmerkė agresyvius Kinijos veiksmus Vietnamo Socialistinėje Respublikoje. Mitinge dalyvavo darbo veteranas V. Kremsas.

Kovo 16 d.

Parodų rūmuose koncertavo Jaroslavilio filharmonijos senosios muzikos ansamblis „Barokas“. Ansamblyje grojo penki instrumentalistai – RTFSR nusipelnęs artistas, sąjunginio konkurso laureatas I. Popkovas (smuikas), A. Poplavskis (fleita), A. Korčiaginas (obojus), B. Šiškinas (violončelė), tarptautinio konkurso laureatas A. Sobolevas (klavesinas).

Kovo 17 d.

Lietuvos KP Šiaulių miesto komiteto ir miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto nutarimu už nepriekaištingą ir aktyvią visuomeninę veiklą ryšium su 60-osiomis gimimo metinėmis apdovanoti Prekybos valdybos darbuotoją E. Aluzienę ir Mėsos kombinato direktoriaus pavaduotoją A. Savko Lietuvos KP Šiaulių miesto komiteto ir miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto garbės raštais.

Kovo 20 d.

„Ventos“ baldų gamybos susivienijimo salėje įvyko skaitytojų konferencija, skirta „Komjaunimo tiesos“ laikraščio 60-mečiui pažymėti. Į ją susirinko „Dubysos“ kūrybiniam žurnalistų susivienijimui priklausančių redakcijų jaunieji žurnalistai, miesto komjaunimo aktyvas. Konferenciją pradėjo Komjaunimo miesto komiteto pirmasis sekretorius A. Šedžius.

Kovo 21 d.

Šiaulių mergaitės, vadovaujamos trenerės Z. Guobytės, buvo išvykusios į visasąjunginį turnyrą, kuris vyko Simferopolyje, ir gana sėkmingai jame pasirodė. Jos rezultatu 3:0 nugalėjo Černovcų miesto mergaites, 3:2 Zitomirą (praėjusių metų Ukrainos čempiones), 3:0 Sevastapolio rinktinę ir Kijevo mergaites. Po atkaklios kovos 2:3 pralaimėjo Simferopoliui. Tiek Simferopolio komanda, tiek Šiaulių rinktinė patyrė po vieną pralaimėjimą, bet pergalė išvedė šeimininkes į pirmąją vietą. Šiaulietės iškovojo antrąją vietą.

Kovo 22 d.

Šiaulių inžinierių namuose parodėlę surengė miesto dailininkai dizaineriai. Eksponuojami vizualinės informacijos projektai, Odos galanterijos fabriko produkcija. Parodėlės atidarymo proga miesto vyr. dailininkas dizaineris V. Puronas kalbėjo apie dizainerio kūrybos specifiką, supažindino su miesto apiforminimo darbais ir idėjomis.

Kovo 23 d.

Dvi dienas Šiauliuose vyko bendras Klaipėdos ir Šiaulių miesto komjaunimo aktyvo seminaras. Jo tikslas buvo pasidalinti darbo patirtimi, kaip abiejuose miestuose sprendžiami VLKJS suvažiavime komjaunimui iškelti uždaviniai ir su kokiomis problemomis yra susiduriama. Seminare apie mūsų miesto komjaunimo organizaciją, jos veiklą pasakojo Komjaunimo miesto komiteto pirmasis sekretorius A. Šedžius, komjaunuoliška darbo patirtimi dalijosi miesto komiteto instruktorė O. Janušauskienė.

Kovo 24 d.

Kultūros rūmuose įvyko pagyvenusiųjų žmonių klubo steigiamasis susirinkimas. Į jį gausiai susirinko kultūringo poilsio mylėtojai. Kultūros rūmų masinių renginių organizatorė B. Čižauskienė papasakojo apie klubo tikslus ir būsimą jo veiklą. Gražią iniciatyvą rodė Kultūros rūmų pagyvenusiųjų žmonių mišrus choras, vadovaujamas I. Staigvilaitės.

Kovo 27 d.

Sunkiomis oro sąlygomis Ignalinoje vyko respublikos profsąjungų-komjaunimo slidinėjimo kroso finalinės varžybos. Jose gerai startavo Šiaulių miesto slidininkai. Šiauliečiai, atstovaudami „Žalgirio“ draugijos rinktinei, iškovojo vieną aukso, tris sidabro ir du bronzos apdovanojimus.

Kovo 28 d.

„Vagos“ leidykla išleido penktąją „Lietuvos fotografijos“ knygą, kurioje surinkti pastarųjų 2–3 metų brandžiausi lietuvių fotografų darbai. Ši knyga ypatinga tuo, kad joje itin daug debiutuojančių autorių. Ne išimtis ir šiauliečiai. Čia randame šiauliečių A. Bareišto, R. Dailidės, V. Radavičiaus ir A. Ostašenkovo fotografijų. Ankstesnėse knygose buvo spausdinti A. Dilio ir A. Musnecko darbai.

Kovo 29 d.

43-iojoje vidurinėje profesinėje technikos mokykloje surengtas seminaras visuomenės mokslų dėstytojams ir direktorių pavaduotojams mokomajam-auklėjamajam darbui. Seminare kalbėjęs Valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto pirmininko pavaduotojas V. Levickis pažymėjo, kad šio seminaro tikslas – naujomis žiniomis praturtinti profesinių technikos mokyklų darbuotojus, nuo kurių darbo kokybės priklauso moksleivių komunistinės pasaulėžiūros formavimas.

Kovo 30 d.

Gražiai palydėjo žiemą vairiečiai, neseniai surengę pirmąją gamyklos žiemos sporto šventę Bubiuose. Joje dalyvavo visų cechų komandos. Slidinėjimo trasoje geriausiai pasirodė I cecho komanda. Individualiai 5 km greičiausiai įveikė valdybos atstovas E. Zinkus, o 3 km – I cecho štampuotoja R. Janušaitė.

Kovo 31 d.

Dramos teatre įvyko Tarptautinės teatro dienos minėjimas. Jo pradžioje TSR kultūros ministerijos atstovas B. Sriubas mūsų teatro kolektyvui įteikė TSRS kultūros ministerijos ir Kultūros darbuotojų profsąjungos Centro komiteto garbės raštą, pasveikino kolektyvą su sąjungos mastu laimėta trečiąja premija ir Tarptautine teatro diena.