Sekundė pliusams: dėl bendraturčio pirmenybės teisės pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamo daikto dalį

Lietuva
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Tinklalaidėje „Sekundė pliusams“ advokatė Daiva Rusakienė atsako į Etaplius.lt portalo skaitytojų užduotą klausimą.

Esu bendraturtis, man bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pusė namo. Sužinojau, kad kita namo dalis parduota, bendraturtis mane apie pardavimą neinformavo, nors žinojo mane ketinimus įsigyti namą. Kaip galiu apginti savo teises?

Pažymėtina, kad LR civilinio kodekso (toliau – CK) 4.79 str.) numato, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių.

Todėl bendraturtis, ketindamas parduoti daikto dalį, privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. 

Svarbu tai, kad kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, apie tai pranešama per notarą. 

Kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, o į kitą daiktą – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčių susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.

Tuo atveju jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti arba parduota už kitokią kainą, nei buvo siūlyta įsigyti bendraturčiui, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.