Sekminių iškilmes Babriškėse papuošė įspūdingas sakralinės muzikos koncertas

Sekminių iškilmes Babriškėse papuošė įspūdingas sakralinės muzikos koncertas
Alytus
Reporteris Skaistė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Sekminės Babriškių bažnytėlėje čia dalyvaujantiems visada pripildo širdį dvasinėmis dovanomis. Dvasingai ir ypatingai gražiai jos buvo švenčiamos ir šiais metais. Rūpestingasis parapijos klebonas, kun. Pranciškus Čivilis kasmet pasirūpina, kad Šv. Mišias papuoštų ir virš kasdienybės pakylėtų išskirtinių sakralinės muzikos atlikėjų koncertas.

Iškilmės  prasidėjo gražia procesija aplink bažnyčią. Berželiais išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlė kaip ir kasmet negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į Sekminių pamaldas. Nenuostabu – kunigo Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kaskart čia sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug garbių svečių bei  tikinčiųjų iš svetur.

Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas J.E. Juozas Matulaitis. Pamokslo metu jis kalbėjo apie Sekmines, kurios tęsiasi mūsų širdyse, bei apie tai, kaip Šventoji Dvasia sustiprina žmogų ir neleidžia jam palūžti net ir sunkiausiose situacijose. Jis pasidžiaugė, jog rūpestingo parapijos klebono Pranciškaus Čivilio kasmet atliekami prasmingi darbai liudija, kad Šventoji Dvasia myli šią parapiją ir jos žmones, čia gyvena ir padeda atlikti gražius darbus. „Mes nežinome, kaip kartais Šventoji Dvasia prakalba į mus. Noriu priminti, kad yra viena kalba, kuria gali visi susikalbėti, tai – Meilės kalba, o svarbiausias receptas žmogui dvasiškai išgydyti  yra gerumas. Melskimės, kad gerumas mūsų niekada neapleistų, kad būtume sveiki, mylėtume Dievą, kad į pasaulį grįžtų taika. Mūsų maldos – mūsų investicija, sudėta į Viešpaties rankas. Tegu jis guodžia, laimina ir teikia malonę“, – kalbėjo J.E. vyskupas.

Šv. Mišių metu grojo ir giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos muzikai Evangeline Liew, Aivaras Ūsas.

Po Šv. Mišių nuskambėjo įspūdingas kamerinės muzikos ansamblio „Musica Humana“, kurio meno vadovas yra Robertas Beinaris, koncertas. Jo metu po gražiausiais bažnytėlės skliautais skambėjo Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai.

Vėliau parapijos klebonas, kun. Pranciškus Čivilis tradiciškai padėkojo visiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Pirmiausia buvo pagerbtas J.E. vyskupas J. Matulaitis. „Mažytei parapijėlei yra didelė garbė Sekmines švęsti su garbingu ganytoju. Kai Jūs lydite mus iškilmėje, kai būname drauge su Jumis, tarsi prarandame laiko pojūtį. Dėkojame jums“, – visų parapijiečių vardu vyskupui dėkojo kunigas P. Čivilis ir padovanojo jam džiovintų baravykų vėrinį.

Klebonas, atlikėjams dėkodamas už nuostabų muzikinį šventosios dvasios šlovinimą,  įteikė „Sekminių žvaigždeles“, kurias sukūrė architektas Brunonas Bakaitis.

Ypatingi padėkos žodžiai buvo ištarti kasmet Sekminių pamaldose šioje bažnyčioje dalyvaujančiai Loretai Bartusevičiūtei–Noreikienei.

Po Šv. Mišių rūpestingasis parapijos klebonas Pranciškus Čivilis, kaip ir kasmet, visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti.