Seimas atnaujino savanorystės įstatymą: įtvirtintas ilgalaikis savanoriavimas

409752
Lietuva
Andriaus Ufarto, fotobanko nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Seimas šią savaitę priėmė naujos redakcijos Savanoriškos veiklos įstatymą, kuriuo atskirta ilgalaikė ir trumpalaikė savanoriška veikla, įtvirtinta galimybė avansu apmokėti su savanoriška veikla patiriamas išlaidas.

Už įstatymą balsavo 104 Seimo nariai, vienas buvo prieš ir susilaikė 17 parlamentarų. Įstatymas įsigalios nuo 2024 metų liepos 1 dienos, o iki jo įsigaliojimo sudarytos savanoriškos veiklos sutartys galiotų be pakeitimų iki jų galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2027 metų.

„Gra­žu, kad pa­kan­ka­mai vie­nin­gai ir po­zi­ci­ja, ir opo­zi­ci­ja su­ta­rė­me, kad toks įsta­ty­mas yra rei­ka­lin­gas ge­riau reg­la­men­tuo­ti sa­va­no­riš­ką veik­lą. Te­gul bū­na tokia simbolinė pa­dė­ka Sei­mo var­du vi­siems sa­va­no­riams, kurie ski­ria sa­vo lai­ką sa­va­no­riš­kai veik­lai“, – po balsavimo sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Naują Savanoriškos veiklos įstatymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo norėdama paskatinti ilgalaikį savanoriavimą.

M. Navickienė pažymi, kad 2019 metais savanoriškoje veikloje dalyvavo 14,6 proc. žmonių, 2021 metais – 16,3 proc., tačiau pandemija, Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad krizių atvejais kur kas didesnis žmonių skaičius susitelkia savanorystei.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia, kad iki 2030 me­tų Lietuvoje savanoriškoje veikloje dalyvautų apie penktadalis – 22 proc. gyventojų.

Įstatymu išskiriama ilgalaikė savanoriška veikla, kai savanoris sudarytų ne trumpesnę kaip 60 dienų trukmės savanoriškos veiklos sutartį, ir savanoriška tarnyba – visuma savanoriškos organizacijos koordinuojamų ir savanorio vykdomų veiklų, kurių trukmė siektų ne mažiau kaip 100 valandų per savanoriškos tarnybos programoje nustatytą laikotarpį. Trumpesnė savanoriška veikla bus laikoma trumpalaike savanoriška veikla.

Įstatymu taip pat patikslinta savanoriškos veiklos sąvoka, nustatant, kad tai yra savanorio laisva valia atliekama veikla, užtikrinant jo teisę savo valia užsiimti norima savanoriška veikla, o nebūti verčiamam užsiimti ja.

Siekiant atskirti savanoriškos veiklos ir darbo santykius nustatyta, kad savanoris negali tą pačią dieną, atlikdamas tas pačias funkcijas, dirbti pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir savanoriauti toje pačioje priimančiojoje arba koordinuojančiojoje organizacijoje.

Be to, įteisinta galimybė savanoriui, vykdančiam savanorišką tarnybą, iš anksto avansu apmokėti su savanoriška veikla patiriamas išlaidas. Pasak ministerijos, taip bus sudaryta galimybė nepasiturintiems žmonėms įsitraukti į veiklas, kurios reikalauja finansinio indėlio.