Savivaldybė tęsia svarbų gyventojų įsidarbinimą skatinantį projektą

0001_savivaldybes-maketai-3_1707294558
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai pritarė itin svarbiam sprendimo projektui – ir toliau tęsti Raseinių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, kurios metu bus siekiama padėti mūsų rajono gyventojams grįžti į darbo rinką arba pagerinti savo gyvenimo kokybę. Šios Užimtumo didinimo programos metu asmenys gali lankyti grupines ir individualias psichologo konsultacijas bei karjeros konsultavimo paskaitas. Taip pat šiems asmenims Savivaldybėje yra teikiamos nemokamos priklausomybių gydymo konsultacijos.

Atsižvelgiant į tai, jog kvalifikacijos nereikalaujančių darbų pasiūla mūsų rajone kasmet mažėja, nes įmonės modernizuojasi ir mažėja rankų darbo reikalaujančių funkcijų, o tai reiškia, jog ir kvalifikacijos neturinčių asmenų galimybės įsidarbinti taip pat mažėja, šios programos pagalba siekiama bedarbiams organizuoti kvalifikacijos nereikalaujančius laikinuosius darbus, teikiančius socialinę naudą vietos bendruomenei, prisidedančius prie socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėtojimo.
 
Raseinių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tikslai:
  • padėti norintiems integruotis į darbo rinką bedarbiams laikinai įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas pajamas;
  • mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius;
  • palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;
  • suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;
  • užtikrinti valstybės ir Savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.
Planuojama, kad šioje Užimtumo didinimo programoje 2024 metais dalyvaus apie 105 darbo ieškantys asmenys, vidutinė vieno asmens darbo laiko programos priemonėje trukmė – 6 mėn. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Raseinių skyriaus siuntimu bus įdarbinti ieškantys darbo asmenys ir sudaryta galimybė jiems laikinai integruotis į darbo rinką, siekiant įdarbintų asmenų darbo santykių tęstinumo. Programos dalyviai – tikslinėje Užimtumo tarnybos grupėje įtraukti žemos ar visai kvalifikacijos neturintys asmenys.
 
Pasak Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkės Ivetos Ivanauskienės, kuri ir dirba su šios Užimtumo didinimo programos įgyvendinimu, sudėtinga į darbo rinką integruoti skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančius asmenis. Paprastai jie ilgą laiką būna ekonomiškai neaktyvūs, praradę darbinius įgūdžius, kvalifikaciją, socialinius gebėjimus arba jų visai neturi. Todėl kiekviena, panašaus pobūdžio, įsidarbinimą skatinanti programa Raseinių krašto žmonėms yra be galo svarbi.
 
„Per dvejus darbo metus teko išgirsti daug liūdnų, sukrečiančių, bet taip pat ir linksmų gyvenimiškų istorijų. Nepaisant to, noriu pasidžiaugti, kad man pavyko užmegzti ryšį su didžiąja programos dalyvių dalimi. Anksčiau į tokius rengiamus mokymus, seminarus, konsultacijas neatvykdavo nei vienas asmuo, o šiuo metu jie noriai lankosi rengiamuose motyvaciniuose susitikimuose“, – pastarųjų metų pasiekimais džiaugėsi atvejo vadybininkė I. Ivanauskienė.
 
Atvejo vadybininkės teigimu, dažniausia priežastis, dėl kurios asmenys nedirba, yra motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stoka. Darbo rinkai besirengiančius asmenis anksčiau labiau sekdavosi motyvuoti, tačiau ir dabar turime sėkmės istorijų.  Pavyzdžiui, besirengiantis darbo rinkai asmuo buvo motyvuotas Socialinės paramos skyriaus darbuotojų, kuomet sekė atvejo vadybininkės pėdomis ir įstojo mokytis į Raseinių technologijos ir verslo mokyklą, kurioje planuoja įgyti papildomą specialybę.
 
„Su šiuo minėtu žmogumi atradome ypatingą ryšį, susitikę mielai pasišnekučiuojame ir prisiminę senus laikus, pasijuokiame iš buvusios situacijos. Sutikus jį pirmą kartą, susidūriau su jo priešprieša viskam, kas buvo siūloma, žmogui gyvenimas neatrodė mielas. Bet po kurio laiko, tęsiant bendradarbiavimą, pavyko žmogų motyvuoti, išmokyti išsikelti sau tikslus ir jų siekti. Mažiausia pažanga šioje Užimtumo didinimo programoje yra didelis pasiekimas, socialinė nauda ir perspektyva jos dalyviams bei juos supančiai bendruomenei“, – sako I. Ivanauskienė.
 
Kalbinta atvejo vadybininkė vardija ir daugiau sėkmės istorijų, kurios išsipildė būtent dėl šios sėkmingai įgyvendintos programos. Buvo atvejų, kuomet besirengiantis darbo rinkai asmuo pradėjo itin sėkmingą ir nuoširdų savanorystės kelią, kitas – garbaus amžiaus asmuo pradėjo lankyti Raseinių trečiojo amžiaus universitetą ir lygiai taip pat atnaujino seniai pamirštus savo socialinius įgūdžius, o Raseinių ligoninėje įdarbintas dar vienas asmuo, kuris padeda ligoninės personalui ir rūpinasi ligoninės pacientų gerove.
 
Įgyvendinant užimtumo didinimo programos priemonę, 2023 m. įsisavinta 107 039,90 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų skirtų savivaldybių biudžetams lėšų ir 32 571,47 Eur iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudojus turimas lėšas, Raseinių rajono savivaldybei pavyko įdarbinti 49 tikslinei grupei priklausančius asmenis. 48 asmenys buvo įdarbinti įmonėje UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“, 1 asmuo dirbo Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijoje. Visi įdarbinti asmenys prisidėjo prie rajono gerovės kūrimo, aplinkos švarinimo ir gražinimo, savo kaip asmenybės tobulėjimo.
 
Kaip vyksta asmenų įtraukimas į programą?
 
Savivaldybės arba NVO darbuotojai, seniūnijos, kurioje gyvena asmuo, seniūnas, šeimos atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai nustatę, kad asmeniui tikslinga dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, nukreipia jį į Užimtumo tarnybą arba Užimtumo tarnyba, pati nustačiusi, kad asmeniui tikslinga dalyvauti programoje, su asmeniu sudaro individualaus užimtumo veiklos planą. Tuomet šiuos asmenis siunčia pas priemonių koordinatorių, o darbo rinkai besirengiančius asmenis – pas atvejo vadybininką, kurie jau toliau tikslingai dirba su kiekvienu asmeniu atskirai.
Vidutinis nedarbo lygis Raseinių rajone 2024 m. sausio 1 d. siekė 10,0 proc., kai tuo tarpu šalyje – 9,1  proc. Todėl minėta Užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama jau nuo 2024 m. sausio 1 d. iki pat 2024 m. gruodžio 31  d. Finansavimas šiai programai numatytas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams ir Savivaldybės biudžeto lėšų. 2023 metais tokiame pačiame Raseinių rajono savivaldybės projekte dalyvavo 51 į darbo rinką nusiteikęs sugrįžti asmuo.