Šakių rajono savivaldybėje – pirmasis kovos su prekyba žmonėmis komisijos posėdis

395240241_637632425222880_8588649973466764795_n
Šakiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Šakių rajono savivaldybė

Spalio 25 dieną Šakių rajono savivaldybėje pirmajam posėdžiui rinkosi naujai sudaryta Kovos su prekyba žmonėmis komisija.

Komisijos paskirtis – koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir teikti metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms, vykdančioms prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos prekybos žmonėmis aukoms priemones ir veiksmus Savivaldybėje.

Prekyba žmonėmis – tai procesas, kurio metu įtraukti asmenys yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos. Tai yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas. Prekybos žmonėmis nusikaltimas pasižymi išnaudojimo formų gausa.

Vaikai ir suaugę asmenys gali būti išnaudojami vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, organų išėmimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais.

Posėdžio metu išrinktas komisijos pirmininkas – Šakių rajono savivaldybės vicemeras Darius Jakavičius, pirmininko pavaduotoja – Šakių policijos komisariato pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, komisijos sekretorė – Šakių rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Aušra Pavydienė.

Aptartas veiklos planas, pagrindinė komisijos funkcija (informuoti atsakingas institucijas, pastebėjus galimus žmogaus teisių pažeidimus), planuojamos kovos su prekyba žmonėmis prevencijos viešinimo priemonės bei preliminari kito posėdžio data.