Rokiškyje naujos kadencijos Kultūros ir turizmo taryba rinkosi į pirmąjį posėdį

viber_image_2023-08-29_21-13-47-265
Rokiškis
Rokiškio rajo savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rokiškio rajono savivaldybė

Rugpjūčio 29 d. į pirmąjį posėdį susirinko 2023-2027 m. kadencijos Rokiškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo taryba. Posėdyje dalyvavo 11 nariai. 4 nariai prisijungs prie tarybos veiklos artimiausiuose posėdžiuose.

Šio tarybos sudėtyje – penkiolika Rokiškio rajono gyventojų, atstovaujančių skirtingas kultūros ir meno sritis bei turizmo organizacijas. Taryboje pirmą kartą dalyvauja Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė Dijana Meškauskienė.

Kiti nariai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros politikos įgyvendinimo srityje veikiančio skyriaus atstovės: Irena Matelienė ir Giedrė Kublickienė; įvairių kultūros ir meno nevyriausybinių organizacijų atstovai: Arūnas Skardžius, Eglė Kurlavičienė, Alicija Matiukienė, Birutė Dapkienė, Ligita Žiaugrienė, Eimantas Tūska, Zenonas Viduolis. Kultūros organizacijų tinklą atstovauja Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė, Daiva Vilkickienė, Aušra Gudgalienė. Turizmo sektorių atstovauja Loreta Araminienė ir Kotryna Laucytė.

Posėdyje apsilankęs Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas apibūdino Kultūros ir turizmo tarybą kaip vieną aktyviausių patariamųjų savivaldybės organų. Meras linkėjo racionalių diskusijų, įsiklausymo į kultūros lauko situaciją ir skatino domėtis rajono kultūriniu gyvenimu dar aktyviau nei iki šiol.

Tarybos pirmininke išrinkta Aušra Gudgalienė, jos pavaduotoju – patirties pirmoje tarybos kadencijoje turintis Zenonas Viduolis. Praėjusios kadencijos tarybos pirmininkė, Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė trumpai pristatė tarybos veiklos formas.

Nuo 2020 metų imta naudotis technologijų teikiamomis  galimybėmis: susitikimai dažnai vyksta mišriu būdu, balsavimo dėl pritarimo ar nuomonės išsakymo apklausos tarybos nariams siunčiamos el. paštu ir pan. Tarybos naujokus Irena Matelienė supažindino su dažniausiai pasitaikančiais darbotvarkės klausimais.

Pirmajame posėdyje aptarti ir du dalykiniai klausimai. Rokiškio kultūros centro direktorė Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė išsakė argumentus keisti Rokiškio rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų ir apdovanojimų tvarkos apraše nustatytą Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ premijos dydį.

Ji paaiškino, kad yra susiformavusi nerašyta tradicija, kai  geriausio suaugusiųjų spektaklio premijos, kurią steigia Rokiškio rajono savivaldybė ir geriausio vaikų spektaklio premijos, kurią steigia AB „Rokiškio sūris“, dydžiai būna vienodi. Praėjusio festivalio uždarymo renginyje ilgametis festivalio rėmėjas,  AB „Rokiškio sūris“ direktorius Dalius Trumpa pasidalino sumanymu didinti įmonės skiriamą premiją.

Kultūros centro direktorė prašė pritarti jos kreipimuisi į Rokiškio rajono savivaldybė tarybos narius su prašymu didinti ir savivaldybės steigiamą premiją. Ilgiausiai truko 2024 metų prioritetinių renginių sąrašo aptarimas: buvo pritarta visiems dvidešimt renginių, kurių paraiškas savivaldybė gavo šių metų konkurso laikotarpiu.

Naujosios Kultūros ir turizmo tarybos narių rekomendacija dėl šių renginių finansavimo bus pridėta prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto ir tikimasi, kad į ją bus atsižvelgta.

2023 m. gegužės mėnesį buvo atnaujinti šios tarybos nuostatai. Dabar posėdžiuose kviečiami dalyvauti ne tik jos nariai ar su darbotvarke susiję asmenys, bet ir nuolatiniai klausytojai. Jais tapti gali Rokiškio rajono nuolatiniai gyventojai, kraštiečiai, lietuvių diasporos užsienyje atstovai, besidomintys kultūros ar turizmo vystymu rajone. Klausytojai posėdžio darbotvarkėje nurodytoje dalyje gali teikti individualias išvadas, rekomendacijas, siūlymus, pastebėjimus.

Susidomėjusieji šia galimybe gali teikti prisistatymo motyvacinį laišką tarybos sekretorei Rasai Pugzlienei el. paštu r.pugzliene@rokiskis.lt . Plačiau apie klausytojo veiklos galimybes Kultūros ir turizmo taryboje rašoma Rokiškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo tarybos nuostatų 16-19 punktuose. Dokumentas viešinamas savivaldybės interneto svetainės Komunikacijos ir kultūros skyriaus informacijos skiltyje.