Ričardas Dailidė: portretinės fotografinės intonacijos

Ričardas Dailidė: portretinės fotografinės intonacijos
Šiauliai
Ričardo Dailidės nuotr.
Kvadratas. Meno teritorija Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Nuo rugsėjo 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos antro aukšto fojė eksponuojama Ričardo Dailidės fotografijų paroda „Portretinės fotografinės intonacijos“.

Šios fotografinės portretinės intonacijos yra kupinos tiesioginės muzikinės, artistinės, atlikėjo ir muzikos renginių, koncertų apžvalgos, analizės ir kritikos patirties. Vis dėlto parodoje regimos kitokios vizualinės, fotografinės intonacijos. Šioje 12 darbų visumoje – kintamos kompozicijos, blykštančio fono, nykstančios portretuojamos aplinkos tonacijos.

Kliaunamasi reportažine apžvalga, kai stambus planas į tiesioginį portretavimą įtraukia aplinką ir gausybės santalkų galimybes. Ričardo Dailidės portretinė paroda, viena vertus, yra laike patikrintos išraiškos – tarsi gerai žinomos ir lengvai atpažįstamos. Bet žinomumas autoriui nėra atsakas, o vis nauja užduotis, paraiška ieškoti vis kitokios rodomo charakterio pauzės, tonalinės bruožų regimybės įvairovės.

Iškyla ir paties portretuojančiojo užduotis, pirmiausia vizualinė, – kuriant portretą palikti gyvos akistatos liudijimą, nieko negerinant, negražinant, nemodeliuojant ir dirbtinai nemoderuojant nuotraukoje palikti tik būtinas akistatas. Jas apibūdina nenoras kištis, kurti dirbtinę intrigą, mėginti iš anksto vertinti ir skubotai apibendrinti. Yra tikima susitikimo aplinka ir derme, regima permaina.

Nesiekiama privalomai į portretavimą įtraukti įtikinamo natūralumo ar perdėto estetiškumo apraiškų. Palikta vietos stichiškai žaismei, asmeninei suvokties intrigai. Tikima portretuojama stichiška įvairove, kūrėjo, menininko išraiškų visuma, kuri tarsi nežymiai pakeičia įprastą darbinę aplinką.
Menininko aplinka portretavime nuolat prisipildo gausybe skirtingų nuorodų, nelauktų papildymų, nežymių apeliacijų į kaitą, akimirkos svarbą, vizualinio momento visuminę dermę.

Visi parodoje rodomi žmonės yra susiję su Šiauliais, patyrę šio miesto įtaką, patekę į jo meninę įtaigą, kai kurie iš jų polemizavę su čionykšte kūrybine aplinka. Juos suveda, išrikiuoja ir paveikia vietos vyksmas, kupinas skirtingų išraiškos galių sankirtų – gausybės įkūnytų kreipinių, gestų, mimikos kaskadų. Autorius pasitiki tokiomis išraiškomis, kai kada visai stichiškomis išstatomis, o kai kada privačiomis improvizacijomis.

Fotografas mums, visa tai stebintiems, palieka savo matymo ir mąstymo, jautrumo bei rišlumo viziją. Į veidą ir į kūną besiremianti aplinka prikelia, primena, paveja laike paklydusias detales, situacijų aplinkybes, laikmečio kultūrinius ypatumus, takų tonalumą ir vizualų intonavimą.

Filosofas Jurgis Dieliautas