Renginyje „Nuo globos link galimybių: 10 metų bendruomeninių paslaugų link“ pasidalinta Marijampolės savivaldybės patirtimi

408621757_744094327752544_2414768162133020265_n
Marijampolė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės savivaldybė

Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga Vilniuje vyko LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas renginys „Nuo globos link galimybių: 10 metų bendruomeninių paslaugų link“.

Renginyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis ir Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė. 

Lietuva jau dešimtmetį įgyvendina žmonių su negalia globos įstaigų reformą. Šį procesą galima suvokti kaip institucinės globos pertvarką arba kaip perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Per šį laikotarpį buvo sukurta paslaugų, padedančių negalią turintiems žmonėms savarankiškai gyventi bendruomenėje.

Diskusijose  dalyvavęs savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pasidalijo patirtimi, kaip Marijampolės savivaldybėje  sekasi  užtikrinti veiksmingą perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kad  būtų sudarytos  kuo palankesnės  sąlygos, galinčios padėti žmonėms su negalia gyventi kuo savarankiškesnį gyvenimą bendruomenėje, gaunant specialistų pagalbą tose srityse, kur ji yra būtina pagal kiekvieno individualius poreikius: „Marijampolės savivaldybėje didelis dėmesys skiriamas socialiniams klausimams, nes tai yra politinis sprendimas – sudaryti kuo geresnes sąlygas bet kokią negalią turintiems nariams gauti kokybiškas paslaugas, kurios skatintų neįgaliųjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Prie to prisideda ir sėkmingai įgyvendinama institucinės globos pertvarka,  baigiamas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Marijampolės savivaldybėje“ bei kitų socialinių institucijų įsitraukimas įgyvendinant savo projektus, kurių metu kuriama infrastruktūra bei plečiamos paslaugos, siekiant sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų“. 

Renginio metu buvo kalbama apie tai, koks rezultatas pasiektas per dešimtmetį, kas pavyko, ką turėtume keisti, kaip šiame procese bendradarbiavo ministerijos, savivaldybės, nevyriausybinio sektoriaus ir socialinių paslaugų organizacijos, aptartas labai svarbus klausimas, ar priartėjome prie žmonių su negalia konvencijos įgyvendinimo. 

Diskusijose buvo analizuojamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Neįgaliųjų reikalų departamento iniciatyva teiktos socialinės paslaugos, dalintasi gerąja patirtimi bei aptartos problemos, kurias reikėtų spręsti  tęsiant institucinės globos pertvarką  bei sėkmingai pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.