Registruotas ir neregistruotas dizainas: ką rinktis?

Registruotas ir neregistruotas dizainas: ką rinktis?
Lietuva
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Vienas pagrindinių sėkmingo verslo garantų yra autentiškumas, padedantis išsiskirti ir būti pastebėtam rinkoje. Bene pagrindinis įrankis būti atpažintu – unikalus ir įsimintinas prekės vaizdas, kuris atskleidžia verslo vertybes, kuria tvirtą ir ilgalaikį santykį su pirkėju. Šis vaizdas kartais kuriamas ilgą laiką, įdedant daug pastangų, investuojant lėšas. Siekiant finansinės naudos ateityje, šias investicijas rekomenduojama apsaugoti. Apsauga gali būti registruota ir neregistruota. Kuo jos skiriasi ir koks gaminio vaizdas gali būti saugomas – šiame tekste.

Pramoninis dizainas – kas tai?

Visų pirma, svarbu išsiaiškinti, koks gaminio vaizdas gali būti saugomas, kas yra pramoninis dizainas, kokia gali būti jo apsauga. Gaminių vaizdo apsaugą reguliuoja Dizaino įstatymas, kuriame nurodyta, kad pramoninis dizainas yra viso gaminio ar jo dalies vaizdas, kurį sudaro specifinės savybės. Tokiomis savybėmis gali būti linijos, kontūrai, spalvos, formos, tekstūros bei medžiagos. Pagal Dizaino įstatymą saugomas gali būti tik toks pramoninis dizainas, kuris yra naujas ir turi individualių savybių. Taip pat atitinka bendruosius dizainui keliamus reikalavimus – neprieštarauja dizaino sąvokai, viešai tvarkai ir geros moralės principams, valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolika naudojama tik gavus jų leidimą ar sutikimą.

Dizaino apsauga

Gaminio vaizdo apsauga pagal dizaino teisę gali būti registruota ir neregistruota. Jeigu atitinka nustatytus reikalavimus, dizainas yra saugomas ir pagal autorių teisę. Tam tikrais atvejais gali būti taikomos ir prekių ženklų apsaugą reguliuojančios nuostatos. Taip pat konkurencijos teisės nustatyti ribojimai dėl nesąžiningos konkurencijos ir prekių vaizdo plagijavimo. Tačiau, visi šie apsaugos būdai yra gerokai siauresnės apimties ir neužtikrina išimtinių dizainerio teisių į kūrinį, todėl tekste apsiribosime registruoto ir neregistruoto dizaino apsaugos panašumais ir skirtumais.

Registruoto ir neregistruoto dizaino panašumai

Tiek registruotas, tiek neregistruotas dizainas turi būti naujas, pasižymėti individualiomis savybėmis ir atitikti bendruosius dizainui keliamus reikalavimus.  Abiem atvejais dizainas yra saugomas dizaino teisės, kuri nustato, kad saugomo gaminio gamyba, išleidimas į rinką, prekyba, rinkodara, importas, eksportas, kiti veiksmai, susiję su gaminio naudojimu, be savininko sutikimo laikomi neteisėtais ir gali užtraukti teisinę atsakomybę. Abiem atvejais savininkas gali reikalauti sustabdyti neteisėtus veiksmus, kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Tačiau teisių įgyvendinimo būdai ir priemonės skiriasi iš esmės. Taip pat skiriasi apsaugos trukmė ir apimtis.

Registruoto ir neregistruoto dizaino skirtumai

1. Registracijos atveju, apsauga įprastai prasideda atlikus formalias procedūras, išdavus dizaino registracijos liudijimą. Neregistruoto dizaino apsaugos pradžia nereikalauja jokių formalių veiksmų. Šiuo atveju apsauga įgyjama, kai dizainas tampa žinomas Europos Bendrijos visuomenei.  

2.  Registruotas dizainas saugomas penkis metus. Apsauga gali būti pratęsta dar keturis kartus po penkis metus (iš viso 25 metus), skaičiuojant nuo paraiškos padavimo dienos. Neregistruotas dizainas saugomas tris metus nuo to momento, kai jis tampa prieinamas Bendrijos visuomenei. Apsaugos pratęsimas negalimas.

3. Siekiant apginti savininko teises, skirtingai nei registruoto dizaino atveju, neįregistravus dizaino, būtina įrodyti faktą, kad dizainas buvo žinomas ar apie jį turėjo žinoti visi atitinkamų sričių pramonės specialistai.

4. Neregistruoto Bendrijos dizaino savininkas neįgyja išimtinių teisių į gaminio vaizdą. Tai reiškia, kad apsauga galioja tik tuo atveju, jeigu dizainas buvo nukopijuotas nesąžiningai. Jeigu panašus ar identiškas gaminio vaizdas sukurtas nieko nežinant apie ankstesnįjį dizainą, apsauga pastarajam nėra taikoma.

5. Konflikto atveju, registruotas dizainas laikomas galiojančiu, kol nėra teismo keliu pripažįstamas negaliojančiu. Neregistruoto dizaino galiojimas turi būti įrodytas, pateikus dokumentus, kad apie dizainą visuomenei buvo pranešta tinkamai. 

 

Kokią apsaugą rinktis?

Formalios dizaino registravimo procedūros reikalauja papildomų laiko ir finansinių išteklių. Neregistruoto Bendrijos dizaino apsauga yra paprastesnė, pigesnė, tačiau ginčo atveju, teisių į tokį dizainą įrodinėjimas yra gerokai sudėtingesnis, tikėtina, truks ilgiau, o rezultatas nėra garantuojamas. Maža to, neregistruoto gaminio vaizdo apsaugos trukmė gerokai trumpesnė ir negali būti pratęsta, todėl nėra tinkama, siekiant jį apsaugoti ilguoju laikotarpiu. Šiuo atveju visapusišką ir efektyvią apsaugą užtikrina tik dizaino registravimas (dar vadinamas – dizaino patentavimas). 

Produkto dizaino registravimas apsaugo ne tik nuo nesąžiningų konkurentų veiksmų, bet ir užtikrina teisę į dizainą, jeigu identiškas ar panašus gaminio vaizdas sukuriamas atsitiktinai. Tokiu būdu apsaugomos investicijos į išskirtinio pramoninio dizaino kūrimą, stiprinimas verslo identitetas, stabilumas, atskleidžiamos vertybės, kuriančios ilgalaikį santykį su pirkėju.

Neregistruoti dizaino siūlytume tik tada, jeigu jo apsauga reikalinga trumpuoju laikotarpiu, nesiekiate ilgalaikės jo plėtros ir įsitvirtinimo rinkoje, dizainas yra nekomercinis, t. y., naudodami jį, nesiekiate finansinės grąžos, neįdėjote daug pastangų, laiko ir lėšų, kad jį sukurtumėte. Bet kuriuo atveju, siekiant išvengti ilgai besitęsiančių ginčų, verta pasirūpinti, kad toks gaminio vaizdas būtų paskelbtas visuomenei tinkamai (pristatytas verslo parodoje, susitikime ir pan.).

Reklama