Raseinių rajono tarybos posėdis: svarbiausi priimti sprendimai

0001_img_1501_1698316893
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

2023 m. spalio 26 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 8-ame posėdyje buvo svarstyta 19 klausimų.

Tarybos posėdžio pradžioje prisiekė naujas Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Giedrius Radčenko, vietoje Tarybos nario mandato atsisakiusio Jono Vazgio. Po priesaikos, Savivaldybės meras Arvydas Nekrošiaus susirinkusiuosius informavo, jog antrojo vicemero pareigas greitu metu pradės eiti naujasis mero tarnybos komandos narys – Jonas Vazgys ir kvietė kreiptis į vicemerą visais rūpimais klausimais.
 
Tarybos posėdis buvo tęsiamas pristatant Socialinio skyriaus vedėjos pateiktus sprendimo projektus, kurie labiausiai palies socialiai jautrias rajono gyventojų grupes. Pavyzdžiui, Tarybos nariai pritarė 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programos Lietuvoje įgyvendinimui (TP-292). Pagal šią programą Savivaldybės administracija įtrauks labiausiai skurstančius asmenis į MNM programos gavėjų sąrašus ir teiks jiems įvairias paslaugas. Jos bus susijusios su įvairiais mokymais, užimtumo didinimu, integracija į visuomenę ir jaunuolių motyvavimu mokytis.
 
Taip pat pagal šią MNM programą keičiasi anksčiau galiojusi ilgo galiojimo maisto produktų dalinimo tvarka. Nuo naujų metų, kiekvienas socialiai pažeidžiamas asmuo gaus nebe atskirus produktus, o socialinę kortelę. Su ja gyventojai galės patys nuspręsti, kokius maisto produktus ir būtinojo vartojimo prekes nori įsigyti (išskyrus: alkoholinius gėrimus, dovanų korteles / čekius, loterijos bilietus ir tabako gaminius). Šios programos įgyvendinimui bus naudojamos Europos sąjungos (ES), Valstybės biudžeto (VB) ir Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos. Programos įgyvendinimo pradžia – ne anksčiau kaip 2024 sausio 1 d.
 
Siekiant didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę, Savivaldybės tarybos nariai pritarė sprendimo projektui (TP-293), pagal kurį bus teikiama paraiška dėl finansavimo gavimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų infrastruktūros atnaujinimui. Gavus finansavimą, projektas preliminariai būtų pradėtas 2024 m. pabaigoje arba 2025 m. pradžioje.
 
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė ir sprendimo projektui, kurio dėka bus įgyvendintas tęstinis projektas VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre (TP-295). Jo dėka bus toliau įgyvendinama socialinių dirbtuvių veikla. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Projektas bus finansuojamas Europos struktūrinio fondo (ESF) ir SB lėšomis. Projekto įgyvendinimo preliminari planuojama pradžia – 2024 m. vasario 1 d., o pabaiga negali būti trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
 
Taip pat buvo pritarta projektui, pagal kurį, atsižvelgiant į aukštesnius teisės aktus, privaloma Raseinių rajono savivaldybės administracijoje teikti atvejo vadybos paslaugas intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims (TP-294). Šiam tikslui bus steigiamas atvejo vadybininko etatas, o asmuo, dirbsiantis pagal šias funkcijas, atsižvelgdamas į asmens su negalia individualius poreikius, teiks palydėjimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo funkcijas. Savo veikloje bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, užimtumo, sveikatos priežiūros, teisingumo, švietimo ir kitų sistemų specialistais. Taip pat padės užtikrinti paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą asmenims su psichikos ir (ar) intelekto negalia. Etatas bus išlaikomas iš ESF (darbo užmokestis) ir SB (darbo vietos išlaikymas) lėšomis.
 
Tarybos nariams pritarus, Raseinių rajono savivaldybės administracija pagal panaudos sutartį asociacijai „Maltos ordino pagalbos tarnyba“ perduos ilgalaikį materialųjį turtą, esantį adresu: Kęstučio g. 16, Viduklė, Raseinių r. sav. (TP-297). Bendras prašomų perduoti patalpų plotas 199,44 kv. m. Šias patalpas Maltos ordino pagalbos tarnyba naudos Viduklės maltiečių vaikų dienos centro veiklai vykdyti.
 
Vienas svarbesnių strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus atstovo pristatytų sprendimo projektų palies ne tik rajono gyventojus, bet ir svečius, piligrimus, turistus (TP-302). Siekiant įgyvendinti Savivaldybės strateginį plėtros planą ir plėtoti piligrimystę bei turizmą mūsų krašte, siekiama teikti paraišką ES fondams ir, gavus finansavimą, įgyvendinti šiuos tikslus:
 

  • Poilsiavietes prie Dubysos upės (Padubysio k., Kalniškių k. ir Lyduvėnų k.) ir Lyduvėnų geležinkelio tiltą pritaikyti lankymui.
  • Betygalos miestelio istorinę dalį, poilsiavietę prie Dubysos upės ir prieigų prie Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pritaikyti lankymui.
  • Dainų slėnį Ariogaloje, poilsiavietę prie Dubysos upės ir Ariogalos žydų žudynių ir užkasimo vietą pritaikyti lankymui.
  • Šiluvos miestelio istorinę dalį, Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos kompleksą, kryžių kelią per Šilą pritaikyti lankymui.
  • Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinę pritaikyti lankymui.
  • Raseinių m. paminklą „Žemaitis“ ir Smetonos ąžuolą pritaikyti lankymui bei įrengti turizmo vartus į Kauno regioną.

Projektą finansuoti numatyta iš ES ir SB lėšų, preliminari viso projekto vertė apie 3 217 000 Eur, iš kurių ES lėšos – apie 2 734 450 Eur, Savivaldybės – 482 550 Eur. Planuojama projekto pradžia – 2024 m. pabaiga – 2028 m., lėšas paskirstant 5 metams. Galutinės sumos paaiškės pateikus projekto įgyvendinimo planą ir atlikus paslaugų bei rangos darbų viešuosius pirkimus.
 
Su visais pateiktais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.