Raseinių rajono šeimos stiprinimo tarybos posėdyje aptarti aktualūs klausimai

0001_img_7513_1706022258
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Sausio 23-ąją, Raseinių rajono savivaldybės šeimos stiprinimo taryba, sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu rinkosi į antrąjį posėdį, kuriame buvo svarstyti darbotvarkės klausimai.

Pirmuoju klausimu Taryba priėmė ir patvirtino Raseinių rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tarybos veiklos planą, nutarta jį koreguoti ir įtraukti tarybos veiklos viešinimo punktą. Veiklos planas bus skelbiamas Savivaldybės internetinėje svetainėje.

Šeimos stiprinimo tarybos narė Vida Ačienė pasiūlė, o Tarybos nariai pritarė, surinkti informaciją apie rajone gyvenančias šeimas, jų kiekį, padėtį, o susisteminus ir išanalizavus gautus reultatus, parengti ir įgyvendinti poreikių planą, kuriuo būtų kuriama šeimai palanki aplinka savivaldybėje.

Posėdžio dalyviai ateityje nusprendė organizuoti išvykstamuosius Šeimos stiprinimo tarybos posėdžius Raseinių rajono savivaldybės seniūnijose, nevyriausybinėse organizacijose, įstaigose, juose prisistatyti, aptarti šeimų situaciją ir tarybos idėjų įgyvendinimą Raseinių krašte. Išvykstamuosiuose posėdžiuose bus remiamasi susisteminta ir išanalizuota informacija, kuri bus surinkta iš seniūnijų. Šeimos stiprinimo tarybos pirmininkė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Viduklės grupės vadovė Gerda Visockienė įsipareigojo sudėlioti išvažiuojamųjų posėdžių planus, sudaryti susitikimų kalendorių ir sukviesti atitinkamų seniūnijų atstovus.

Taip pat bendru sutarimu pritarta Raseinių dekanato dekano-kunigo, Šeimos stipinimo tarybos nario Alberto Stanulio siūlymui organizuoti 2024 m. Šeimos šventę viso Raseinių dekanato mastu. Šventė numatyta š. m. liepos paskutinįjį sekmadienį. Nutarta į kitą Šeimos stiprinimo tarybos posėdį pasikviesti Raseinių rajono kultūros centro atstovus dėl bendradarbiavimo organizuojant renginį.

Šeimos stiprinimo tarybos narė Audra Samienė kolegoms pasiūlė į kitą posėdį pasikviesti Savivaldybės vaiko gerovės komisijos atstovus, padiskutuoti, su kokiomis problemomis susiduria šeimos ir atrasti bendrus sutarimo taškus, kaip ši taryba ir Savivaldybė galėtų prisidėti prie esamos situacijos gerinimo.

Raseinių rajono savivaldybės šeimos stiprinimo taryba sudaryta Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, posėdžiai vyks kartą per ketvirtį. Šios Tarybos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.