Raseinių jaunimo koordinatorei – nacionalinio lygmens padėka

0001_messenger_creation_c6ac7b96-8c0b-4e02-865c-56d91d828999_1708669583
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Jaunimo reikalų agentūra, atsižvelgdama į 2023 m. savivaldybėms rekomenduotų ir kitų veiklos sričių įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskyrė savivaldybes ir jų jaunimo reikalų koordinatorius, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje.

Šių metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybę pasiekė Jaunimo reikalų agentūros vadovo Jono Laniausko laiškas, kuriame dėkojama Raseinių rajono savivaldybės administracijai ir ypatingai jaunimo reikalų koordinatorei Gintarei Žemgulei už aktyvią ir nuoseklią veiklą, įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus įgyvendinant jaunimo politiką 2023 m. Pasak agentūros vadovo, G. Žemgulės įgyvendinta veikla prisidėjo prie darbo su jaunimu veiklos kokybės, jaunimo savanoriškos veiklos plėtros, jaunimo įgalinimo, dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo Raseinių rajono savivaldybėje.
 
Raseinių rajono administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas džiaugiasi, jog mūsų administracijos specialistė G. Žemgulė buvo viena vos iš 15 kitų Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių, kuri sulaukė tokio padėkos laiško iš Jaunimo reikalų agentūros.
 
Pasak pačios specialistės G. Žemgulės, per 2023 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo įgyvendintos 14 Jaunimo reikalų agentūros rekomendacijose mūsų rajonui suformuotos užduotys ir 60 priemonių. Džiugina, jog Jaunimo reikalų agentūra vertina įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus.
 
Viena tokių suformuotų užduočių buvo organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos veiklą. Mūsų rajone šioje veikloje dalyvavo net 30 jaunuolių, iš kurių 25 sėkmingai baigė programą. Raseinių rajono savivaldybės prie programos pridėtos lėšos leidžia į programą įsitraukti net 23 jaunuoliams. Sėkmingas programos įgyvendinimas ir sisteminga informacinė sklaida, stiprios priimančios organizacijos rodo didelį jaunuolių susidomėjimą tapti jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriais.
 
2023 m. gruodžio mėn. vykusioje registracijoje į Jaunimo savanorišką tarnybą užsiregistravo net 42 jaunuoliai, kai tuo tarpu 2022 m. buvo sulaukta vos 25 jaunuolių paraiškų. Siekiant stiprinti priimančias organizacijas ir skatinti savanorius, buvo organizuojami mokymai, pasitarimai, o 25 ilgalaikiams savanoriams buvo įteiktos net Raseinių rajono savivaldybės mero padėkos.
 
Praėjusiai metais taip pat buvo organizuojama Raseinių rajono jaunimo politikos konferencija. Buvo suformuota nauja Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kuri sėkmingai įgyvendino prieš tai buvusių kolegų planus ir tradicinius renginius bei aktyviai patys kėlė naujas idėjas ir jas įgyvendino.
 
Siekiant didinti Raseinių rajono savivaldybės strateginės veiklos kokybę ir vykdyti žiniomis bei faktais grįstą bendrą rajono jaunimo politiką, per praėjusius metus buvo atliktos net 4 jaunimo apklausos ir pateikta atvirojo darbo su jaunimu analizė Raseinių rajone.
 
2023 m. iš tiesų sėkmingai buvo plėtojamas atviras darbas su jaunimu. Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse 2023 m. bendras lankytojų skaičius pasiekė net 8 000. Be to, 2023 m. atsirado naujas paslaugos teikėjas, o viena atvira jaunimo erdvė persiorientavo į atvirą jaunimo centrą. Iš viso 2023 m. veiklas Raseinių krašte teikė 2 atviri jaunimo centrai ir 2 atviros jaunimo erdvės.
 
Prakalbus apie 2024 metų tikslus, Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė teigia, jog pirmiausia bus siekiama toliau plėtoti sėkmingas jaunimo politikos programas ir atnaujinti mokomųjų mokinių bendrovių verslo idėjų skatinimą. Taip pat bus siekiama dar labiau stiprinti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių organizacijų tinklą mūsų rajone bei pritraukti papildomas valstybės lėšas jaunimo politikos įgyvendinimui Raseinių rajono savivaldybėje.