Radviliškio rajone – dešimt šimtukų

Radviliškio rajone – dešimt šimtukų
Radviliškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Radviliškio rajono savivaldybės inf.

Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė visų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, geografijos, vokiečių ir prancūzų kalbų, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų), chemijos, fizikos ir informacinių technologijų – rezultatus.

 

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 189 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 91,5 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 92 proc.), 86–99 balus gavo 12,17 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 12,87 proc.). Aukščiausius šimto balų įvertinimus gavo keturi Radviliškio rajono gimnazistai: Ugnė Petraitytė, Nojus Pilipaitis (parengė mokytoja metodininkė Laima Kulbeckienė) ir Greta Kemzūraitė (parengė mokytoja metodininkė Virginija Diržinauskienė) iš Šeduvos gimnazijos, Samanta Noraitytė (parengė mokytoja metodininkė Sandra Karenauskienė ir mokytoja ekspertė Rita Šimkuvienė) iš Lizdeikos gimnazijos. Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, laikė mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje Lizdeikos gimnazijoje. 

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 69 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė visi egzaminą laikiusieji (šalyje 96 proc.), 86–99 balus gavo 1,45 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 7,5 proc.). Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos abiturientas Mantas Špokas gavo aukščiausią šimto balų įvertinimą (parengė biologijos mokytoja metodininkė Violeta Petronienė).

Geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė 39 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė visi (šalyje 99 proc.), 86–99 balų negavo egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 6,97 proc.). Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos gimnazistas Nojus Pilipaitis gavo aukščiausią šimto balų įvertinimą (parengė geografijos vyresnioji mokytoja Egita Brazienė).

Valstybinį rusų kalbos brandos egzaminą laikė šeši Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė visi egzaminą laikę kandidatai (šalyje 99 proc.), 86–99 balų negavo egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 32 proc.). 
Tradiciškai populiariausią anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 189 Radviliškio rajono kandidatai, išlaikė 98 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 98 proc.), 86–99 balus gavo 10 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 19 proc.). Aukščiausius šimto balų įvertinimus gavo trys Radviliškio rajono gimnazistai: Mantas Špokas iš Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Tamošiūnienė), Dovydas Skromanas iš Šeduvos gimnazijos (parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Asta Česnauskienė) ir Gabija Šukytė iš Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos (parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Mašnickienė). 

Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 81 kandidatas, išlaikė 100 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 99 proc.), 86–99 balus gavo 5 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 6 proc.). 

Valstybinį fizikos brandos egzaminą laikė 26 kandidatai, išlaikė 96 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 97 proc.), 86–99 balų negavo egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 9 proc.). 

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5 kandidatai, išlaikė 100 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 96 proc.), 86 – 99 balus gavo 20 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 18 proc.). Tai vienas rečiausiai besirinktų laikyti egzaminų šiais metais. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos gimnazistas Nojus Pilipaitis gavo aukščiausią šimto balų įvertinimą (parengė chemijos mokytoja metodininkė Rita Kersnauskienė).

Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 177 Radviliškio rajono kandidatų, išlaikė 50 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 65 proc.), 86 – 99 balus gavo 1 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 3 proc.). 

Valstybinį informacinių technologijų laikė 27 kandidatai, išlaikė 78 proc. egzaminą laikiusių kandidatų (šalyje 86 proc.), 86 – 99 balus gavo 7 proc. egzaminą laikiusieji kandidatai (šalyje 11 proc.).

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-770 patvirtino Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų apdovanojimų už valstybinių brandos egzaminų rezultatus nuostatus. Apdovanojimo tikslas – pagerbti abiturientus už gautus aukščiausius (šimto balų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir Radviliškio rajono vardo garsinimą. Abiturientai gaus 100 eurų už kiekvieną gautą šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą ir Savivaldybės mero padėką. 

Apdovanojimus (pinigines išmokas) už gautus aukščiausius (šimto balų) valstybinių brandos egzaminų rezultatus gaus: Nojus Pilipaitis, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos abiturientas, gavęs tris aukščiausius (100 balų) įvertinimus, už valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, chemijos brandos egzaminus – 300 eurų, Mantas Špokas, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos abiturientas, gavęs du aukščiausius (100 balų) įvertinimus, už valstybinius biologijos, anglų kalbos brandos egzaminus–200 eurų, po 100 eurų gaus Ugnė Petraitytė, Greta Kemzūraitė, iš Šeduvos gimnazijos ir Samanta Noraitytė, iš

Lizdeikos gimnazijos, gavusios aukščiausius (100 balų) įvertinimus už valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą bei Dovydas Skromanas iš Šeduvos ir Gabija Šukytė iš Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijų 100 balų įvertinimus gavę už anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą.

Vienintelis Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos abiturientas Nojus Pilipaitis gaus brandos atestatą su pagyrimu.

Redakcija rekomenduoja