Psichikos sveikatos įgūdžių stiprinimas Akmenės rajono įmonėse bei mokyklose

Šiauliai
akimirkos iš konsultacijų Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje. Nuotraukų autorė psich. Donata Grakauskaitė- Šlicienė.
Irma Bagūnė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Psichikos sveikatos gerinimas - vienas iš svarbiausių 2019 m. visuomenės sveikatos priežiūros prioritetų. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) iniciatyva, šiemet visuomenės sveikatos biurai visoje Lietuvoje pradėjo naujas psichikos sveikatos stiprinimo veiklas, skirtas mokyklos bendruomenių bei įmonių darbuotojų psichikos sveikatos įgūdžiams stiprinti, gerinti psichologinį klimatą šiose įstaigose.

Tuo tikslu, siekiant spręsti aktualias psichikos sveikatos problemas, 2019 metais savivaldybių visuomenės sveikatos biurams buvo skirta papildomai lėšų šioms bei kitoms psichikos sveikatos stiprinimo priemonėms įgyvendinti bei parengti ir patvirtinti du specialūs aprašai, nustatantys, kaip turėtų būti vykdomos veiklos, siekiant stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų bei įmonių darbuotojų gebėjimus psichikos sveikatos srityje.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymu patvirtintą „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašas“, nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio organizuoja 32 valandų psichikos gebėjimų stiprinimo konsultacijas Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos pedagogams. Užsiėmimų metu, mokyklos darbuotojai pristatė aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama vykdytojų komanda (psichologas ir socialinis pedagogas), sudarę tolesnių veiksmų planą, atlieka atvejų analizes ir padeda dalyviams rasti galimus problemų sprendimo būdus.

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą“, 40 val. mokymai (supervizijos) organizuojami Akmenės rajono socialinių paslaugų namų kolektyvui. Mokymus veda psichologo ir profesinės sveikatos specialisto komanda, kurie atlikę įmonės psichoemocinės būklės įvertinimą, kiekvienos konsultacijos metu suteikia darbuotojams žinių aktualiausiomis psichikos sveikatos temomis, rengia ir padeda įgyvendinti veiksmų planą psichoemocinei būklei įmonėje gerinti.

Psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo intervencijas šiose įstaigose planuojama baigti 2019 m. gruodžio vidurio. 2020 m. veiklos bus tęsiamos kitose ugdymo įstaigose bei įmonėse (pagal turimą finansavimą). Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą el. p info@akmenesvsb.lt

Ugdymo įstaigos turi nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti trumpą aprašymą su aktualiomis mokyklos problemomis psichikos sveikatos srityje.

Kitos Akmenės rajono organizacijos (verslo įmonės, viešojo sektoriaus organizacijos, įstaigos ir k.t.) turėtų nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo darbo vietoje rezultatus.