Pristatyti Ukmergės miesto bendrojo plano pakoreguoti sprendiniai

0001_dsc03501_1691580792
Ukmergė
Daiva Zimblienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Ukmergės raj. savivaldybės inf.

Rugpjūčio 8 dieną Ukmergės rajono savivaldybėje buvo pristatyti Kauno technologijų universiteto (KTU) Architektūros ir statybos instituto parengto Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano (BP) pakoreguoti sprendiniai.

Projekto vadovas architektas Evaldas Ramanauskas ir savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Aldona Tijūnelienė savivaldybės vadovus, Tarybos narius ir administracijos darbuotojus detaliai supažindino su parengtais BP sprendiniais bei atsakė į pateiktus klausimus. 

Sprendimas rengti Ukmergės miesto teritorijos BP buvo priimtas 2020 m. lapkričio mėnesį. Per šį  laikotarpį atliktos visos jo rengimui reikalingos procedūros (esamos būklės vertinimas, sprendinių koncepcijos parinkimas, poveikio aplinkai vertinimo analizė, viešinimas, pristatymas visuomenei, derinimas su projektą tikrinančiomis institucijomis) ir pateikta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) tikrinimui. Gautoje patikrinimo išvadoje inspekcija pateikė nurodymą, jog dėl pasikeitusių Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų reikia atidalinti BP II dalį t. y.  daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sprendinius. Kvartalai buvo parengti masteliu 1:750, nes norėta labai detaliai išnagrinėti daugiabučių kiemų teritorijas. 

Pastarajame BP pristatyme buvo aptarta ir tai, kad šių - daugiabučių kvartalų  planų - sprendinių savivaldybė neatsisako. Jie parengti ir jau suderinti su gyventojais, todėl jų įteisinimui, vadovaujantis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, bus rengiami kvartalų  detalieji planai. 

BP sprendiniuose tikslinimų ir keitimų atsirado dar ir dėl jau vykstančių projektų sprendinių pasikeitimo bei dėl to, kad parengtais BP sprendiniais koreguojamos Ukmergės miesto gatvių ribų, didžiųjų prekybos centrų ir inžinerinės infrastruktūros specialiųjų planų sprendinius.   

Dėl to šių metų liepos mėnesį Taryba priėmė sprendimą į rengiamo BP sprendinius integruoti šių specialiųjų planų sprendinius. 

 „Miesto plėtra turi būti kompaktiška ir pagrįsta realiais poreikiais, remiantis prognozuojamu gyventojų skaičiumi. Pagal dabartinius reikalavimus gyvenamosios teritorijos tankis numatytas ne mažiau kaip 30 žmonių 1 hektare (ha), o plėtra negali būti didesnė kaip 20 procentų,“, - teigė E. Ramanauskas. 

Po pastarojo BP sprendinių aptarimo bei pristatymo bus atliktos su Savivaldybės strateginiais veiksmų planais susijusios BP pataisos. Tuomet pakeistas BP bus viešai pristatytas visuomenei. Po viešo pristatymo BP bus teikiamas derinimui visoms šio plano rengimui planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms. 

„Jeigu bus pastabų – tikslinsime, atsakysime, kodėl netaisome ar nekoreguojame ir vėl teiksime VTPSI tikrinimui ir išvados gavimui. Gavus VTPSI teigiamą išvadą, BP bus teikiamas Tarybai tvirtinimui“, - sakė A. Tijūnelienė.