Prieš beveik 130 metų sausio 6-oji Pilotiškėse pažymėta ypatingu ženklu

Prieš beveik 130 metų sausio 6-oji Pilotiškėse pažymėta ypatingu ženklu
Kaunas
Ramutė Šimukauskaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Sausio 6-oji visiems gerai žinoma, kaip Trijų Karalių diena, tačiau Prienų krašto žmonėms ir literatūros mylėtojams Trys Karaliai kasmet primena ir kitą svarbią datą. Šią dieną (1893 metais) gimė poetas, rašytojas, literatūros profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas, kuris iki šiol laikomas svarbiausiu lietuvių simbolistinės, filosofinės poezijos atstovu, ryškiausiu žmogaus dvasinių gelmių, liūdesio ir vienišystės dainiumi.

Savo atsiminimuose pats V. Mykolaitis-Putinas yra rašęs: „Aš, vyriausias savo tėvų sūnus, gimiau 1893 m. sausio 6 d. Ši data man yra žinoma tik iš motinos žodžių, kad aš gimiau per Tris Karalius, saulei tekant. Mano gimimo sutapimas su Trijų Karalių švente ir tolimesnio gyvenimo eigos apmąstymas jau dabar, senatvėje, paskatino mane parašyti eilėraštį „Sausis“, pirmąjį „Mano mėnesių“ cikle.“ Šiuo eilėraščiu ir pradėtas rašytojo 129-ųjų gimimo metinių minėjimo renginys iki šiol Pilotiškių kaime išlikusioje ir paties rašytojo giminaičių prižiūrimoje gimtojoje V. Mykolaičio-Putino sodyboje. Jau daugelį metų čia gyvuoja tradicija per Tris Karalius susitikti ir prisiminti šią iškilią asmenybę.
Už tai, kad Prienų krašte gyva V. Mykolaičio-Putino dvasia, Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė dėkojo sodybos šeimininkei Julijai Mykolaitienei. Gražia tradicija džiaugėsi ir apylinkių gyventojai, Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius bei Savivaldybės atstovai: vicemerė Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.
Kaip sakė N. Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius, apie V. Mykolaičio-Putino asmenybę galima kalbėti iš įvairių pusių: ir kaip apie poetą, ir rašytoją, dramaturgą, istoriką, netgi kaip politiką, profesorių ar mokslininką.
Poeto būtį tyrinėja ir kraštietė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Anot jos, nors V. Mykolaičio-Putino gyvenimas pakankamai išsamiai ištyrinėtas: parašyta daug knygų, monografijų, o netrukus turėtų pasirodyti ir V. Mykolaičio-Putino dienoraščiai, kad ir kiek besidomėtum šio rašytojo gyvenimu, kaskart galima atrasti vis kažką naujo. Pavyzdžiui, nedaug kam žinomas faktas, kad pagrindinį romano „Altorių šešėly“ veikėją V. Mykolaitis-Putinas rankraštyje buvo pavadinęs Jonu Sėkla. Vėliau ištaisęs šį į Liudą Vasarį.
Anot renginio vedėjo Tautvydo Venciaus, yra ir kita istorija, kuri susijusi ir su paties rašytojo vardu, kurią, beje, užrašė pats V. Mykolaitis: „Gimusį per Tris Karalius norėjo mane krikštyti Karolio – pas mus Karaliaus – vardu. Nežinau, kodėl pakrikštijo Vincu. Gal, kad tas vardas mūsų krašte labai populiarus“. Tačiau poeto brolis Juozas atsiminimuose rašo, jog jam dėdė pasakojęs, kad savo pirmąjį sūnų pakrikštijo Vincu, nes tėvo netikras brolis vardu Vincas buvęs labai protingas ir geraširdis.
Pasak A. Ruseckaitės, yra išlikę prisiminimų ir iš V. Mykolaičio 60 metų jubiliejaus, kuriame rašytojas atsivėręs, jog dažnai jo žmonės nesuprato, kad jam kartais būdavo sunku prisitaikyti, kad jis yra labai vienišas ir turi kažkokį „vilko plauką“.
Apie šios neeilinės asmenybės gyvenimą yra išlikę ir daugiau atsiminimų. Nemažai jų užrašė ir V. Mykolaičio sesuo Magdalena. Knygoje „Putinas mano atsiminimuose” ji rašo: „ Mama vėliau visą savo gyvenimą prisimindavo ir mums, savo vaikams, vis pasakodavo, koks tas rytas buvęs gražus, giedras, ir Vincuko gimimas įvykęs kaip tik saulei tekant. Ji, motina, tada pagalvojus, kad ir Vincuko gyvenimas turėsiąs būti gražus, laimingas, saulėtas“.
Beje, A. Ruseckaitės pastebėjimu, po Vinco Mykolaičių šeimoje labai svarbi buvo jo sesuo Magdalena, kuri taip pat yra parašiusi nemažai eilėraščių, knygų, gavusi premiją, tačiau už viską labiausiai norėjusi populiarinti brolio kūrybą, mat Vinco ir Magdalenos broliškas santykis buvo išties artimas.
Remdamasi užrašytais prisiminimais, autobiografiniu romanu „Altorių šešėly“ ir kitais šaltiniais, V. Mykolaičio-Putino gyvenimą aprašyti nusprendė ir pati A. Ruseckaitė. Būsimoje jos knygoje poeto gyvenimo linija pasakojama per santykį su svarbiausiomis jo gyvenimo moterimis – tai motina Magdalena, sesuo Magdalena, žmona Emilija ir bičiulė, mūza Irena Kostkevičiūtė. Nors A. Ruseckaitės knyga dar kūrybiniame kelyje, autorė susirinkusiesiems paskaitė ir trumpą fragmentą, kaip savo sūnų matė ir kokias viltis puoselėjo motina Magdalena.
Tradiciškai Pilotiškių kaime skambėjo V. Mykolaičio-Putino eilės, ištraukos iš romano „Altorių šešėly“, kurias skaitė rašytojo giminaičiai.
Rimantė Jančauskaitė