Prašymai dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2023 metams: ką reikia žinoti?

Šiauliai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Nereikia pateikti naujų prašymų Paramai gauti 2023 m. asmenims:

Nereikia pateikti naujų prašymų Paramai gauti 2023 m. asmenims:

- kurie 2022 m. gavo Paramą ir prašyme pateikti duomenys apie asmens / bendrai gyvenančių asmenų pajamas ar šeimos sudėtį nepasikeitė;

- ukrainiečiams, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, ir jie 2022 m. gavo Paramą.

Reikia pateikti naują prašymą 2023 m. Paramai gauti asmenims:

- kuriems 2022 m. Parama buvo nutraukta;

- kuriems 2022 m. pasikeitė asmens / bendrai gyvenančių asmenų situacija ir (ar) pajamos (reikalinga pateikti pajamas pagrindžiančius dokumentus);

- naujai į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje;

- kurie 2022 m. negavo šios Paramos, tačiau jiems ši Parama reikalinga 2023 m. ir jų pajamos neviršija nustatyto dydžio paramai gauti:

* kai vidutinės mėnesio pajamos 1 asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP (220,50 Eur) dydžio;

* išimties tvarka – pajamos neviršija 2,8 VRP (411,60 Eur) dydžio, kai:

1. kai šeimoje yra (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;

2. šeima, augina 3 ir daugiau vaikų;

3. asmuo, vienas augina vaiką (vaikus);

4. šeima patiria socialinę riziką ir jai yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;

5. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai).

Svarbu: asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiima Paramos, jos teikimas nutraukiamas, ir dėl Paramos skyrimo jie turi kreiptis iš naujo.

Informacija dėl Paramos teikiama telefonu (8 41) 386 481.


Reklama