Prasidėjo Sinodinis kelias parapijoje

Prasidėjo Sinodinis kelias parapijoje
Kaunas
Ramutė Šimukauskaitė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Praėjusių metų spalio mėnesį viso pasaulio vietinėse bažnyčiose prasidėjo pasirengimų procesas būsimam Vyskupų sinodui, vyksiančiam Vatikane 2023 metų spalį. Būsimojo Sinodo tema: Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“.

Tai – pirmas kartas, kuomet siekiama atsiklausti Dievo tautos nuomonės.
„Kiekvienas tikintysis turi teisę išsakyti savo nuomonę, kiekvienas balsas turi būti išgirstas. Sprendimų priėmimo procesas Bažnyčioje visada turi prasidėti nuo išklausymo, nes tik taip galime suprasti, kaip ir kur Dvasia nori vesti Bažnyčią“, – komentuodamas pasirengimų programą Vatikano radijui duotame interviu sakė Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas. Pasak jo, Vyskupų sinodo institucijos istorija rodo, kiek daug gero šie vyskupų susitikimai davė Bažnyčiai. „Tačiau kartu matome, kad jau atėjo laikas sudaryti sąlygas platesniam Dievo tautos dalyvavimui priimant sprendimus. Šiandien skelbiamos naujovės liudija, – sakė kardinolas, kad Sinodas jau suvokiamas nebe kaip įvykis, bet kaip procesas“.
Dvejus metus truksiantį pasirengimo Sinodui procesą popiežius Pranciškus pradėjo Vatikane spalio 9 d. Po to prasidėjo konsultacijos bei susitikimai ir vietos bažnyčiose. Diskusijų metu jų dalyviai dalinasi įžvalgomis Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato parengtomis temomis. Lietuvoje parengtos 7 temos: Kelionės bendrakeleiviai, klausytis ir kalbėti, šventimas, atsakomybė už bendrą misiją, dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas, autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas, sinodalumo ugdymas.
Sausio 2 d., sekmadienį, į pirmąjį susitikimą Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro salėje buvo susirinkę Jiezno parapijos bendruomenės nariai. Pasimeldę į Šventąją Dvasią, išklausę skaitinio iš Šventojo Rašto, pasižiūrėję filmuotą reportažą ir susiskirstę į penkias grupeles jie pasikeitė nuomonėmis pirmąja pasiūlyta Sinodinio kelio tema – kalbėjosi apie gyvenimo kelionėje mus lydinčius bendrakeleivius. Vienus jų matome, kitus gal tik girdime, į trečius remiamės, kitų globą ir buvimą juntame nuolat, nors ne visada ir žinodami apie juos. Pokalbio metu diskutavome ir apie atsakomybę už bendrą misiją bei apie tai, kokią Bažnyčią mes norime matyti. Vėliau grupelių koordinatoriai pateikė apibendrintas pokalbio metu gimusias įžvalgas.
Šventinį laikotarpį ir sinodinio kelio pradžią praturtino dainomis ir muzika Gabija ir jos mokytoja Roma Ruočkienė.
Ta pačia tema sausio 7 d. sinodinis kelias vyko ir Jiezno gimnazijoje. Mokytojai išsakė lūkestį, kad Bažnyčioje daugiau būtų užuojautos ir supratimo, mažiau griežtumo ir kalbėjimo iš jėgos pozicijos.
Kita ne mažiau svarbia tema: klausymasis ir kalbėjimasis, į konsultacinį susitikimą parapijiečiai kviečiami vasario 6 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių.