Pradedamas rengti Vilniaus senamiesčio specialusis planas

20221028916A7435
Vilnius
BNS/Fotobanko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo (specialųjį) planą planuojama parengti per du metus, praneša sostinės savivaldybė.

Parengtas, šis dokumentas taps pagrindiniu Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos teritorijų planavimo dokumentu, kuriuo, be kita ko, bus numatoma, kokie statybos, rekonstrukcijos, remonto, želdynų tvarkymo darbai gali būti vykdomi konkrečiose minėtosios teritorijos dalyse ir kokios šių darbų prielaidos bei paveldosauginės sąlygos. Specialiojo plano rengėjai kviečia susipažinti su dokumento rengimo etapais ir planuojamomis konsultacijomis.

Rengiant Vilniaus senamiesčio specialųjį planą su visuomene planuojama konsultuotis trijuose projekto etapuose: pradžioje (esamos būklės įvertinimo etape), viduryje (sprendinių formavimo etape) ir pabaigoje (specialiojo plano rengimo baigiamajame etape).

Pirmose dviejose konsultacijose kviečiami dalyvauti paveldo, architektūros, urbanistikos specialistai ir senamiesčio bei senamiesčio apsaugos zonos gyventojų atstovai (seniūnai, seniūnaičiai ir bendruomeninės organizacijos).

Pavieniai gyventojai, norintys pateikti pastabas rengiamam dokumentui iki specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūros, gali perduoti savo pastebėjimus sąraše esantiems bendruomenės atstovams (seniūnams, seniūnaičiams ar bendruomeninėms organizacijoms) arba viso dokumento rengimo metu savo pasiūlymus ir pastabas siųsti Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimo organizatoriui Kultūros paveldo departamentui.
Pirmoji konsultacija su visuomenės atstovais (darbo grupe) planuojama 2023 m. lapkričio mėnesį. Šio susitikimo metu dalyviams bus pristatytas Vilniaus istorinio centro esamos būklės įvertinimas.

Atliekant esamos būklės analizę surenkami ir analizuojami duomenys apie vietovės vertingąsias savybes, planuojamoje teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus ir vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, šių objektų būklę, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus. Taip pat atliekama planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių, darančių įtaką nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui, analizė.