Pradedamas rengti 2023 metų Trakų rajono savivaldybės biudžeto projektas

Trakai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Rajono savivaldybėje įvyko pirmasis 2023 m. Trakų rajono savivaldybės biudžeto rengimo darbo grupės susitikimas su savivaldybės meru, mero pavaduotoju, administracijos vadovais ir skyrių vedėjais. Pristatyti 2023 metų patvirtinti savivaldybės finansiniai rodikliai.

Seime patvirtinus 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybėms tenka prievolė savo biudžetus pasitvirtinti per du mėnesius. Trakų rajono savivaldybės biudžetą planuojama tvirtinti 2023 m. vasario 2 d.

Šiuo metu yra nagrinėjami gauti biudžeto asignavimų valdytojų pateikti projektai, prašymai. Įvertinus ir išanalizavus poreikius, bus rengiamas savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus teikiamas svarstyti savivaldybės tarybos komitetams, skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje gyventojams susipažinti.