Populiariausias 2022 metų brandos egzaminas Molėtų rajone – anglų kalbos

Populiariausias 2022 metų brandos egzaminas Molėtų rajone – anglų kalbos
Utena
Stocksnap.io nuotr.
Reporteris Edita Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Baigėsi terminas abiturientams pasirinkti 2022 m. brandos egzaminus. Juos pasirinko 107 Molėtų rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 18 Aukštaitijos profesinio rengimo centro mokinių. Kultūros ir švietimo skyrius sudėliojo pasirinktų valstybinių egzaminų reitingą, kurio pirmose vietose neginčijami lyderiai – užsienio kalba (anglų) – 84 pasirinkimai, lietuvių kalba ir literatūra bei matematika – po 82 pasirinkimus.

Daugiausiai tai lėmė aplinkybė, jog lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, o matematikos ir anglų – būtinas, jei norima studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje. Kiti dalykai išsidėstė taip: istorija – 40, biologija – 36, geografija – 26, informacinės technologijos ir fizika – po 14, chemija – 10, užsienio kalba (rusų) – 1.  Iš mokyklinių brandos egzaminų po 17 Aukštaitijos profesinio rengimo centro moksleivių pasirinko technologijos ir lietuvių (gimtosios) kalbos dalykus.

Nuo šių metų abiturientams buvo pasiūlyta naujovių: jie turėjo galimybę pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys, o informacinių technologijų egzaminą laikyti viena iš trijų pasirenkamų programavimo kalbų.

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą – arba atlikti brandos darbą. Iš viso abiturientai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Abiturientai kaip ir anksčiau negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo, bet iki einamųjų metų kovo 15 d. galės iš iki šiol pasirinktųjų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, pateikdami mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu).

Mokinys galės į pasirinktą egzaminą tiesiog neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas nebus išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai. Tuo tarpu atsisakęs laikyti brandos egzaminą mokinys į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas, o tai reiškia, kad jis galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės visų savo laikytų brandos egzaminų rezultatus ir bus pasibaigęs apeliacijų pateikimo terminas.