Piliakalnio išsižada ir renkasi butaforinius bokštus

Piliakalnio išsižada ir renkasi butaforinius bokštus
Utena
Šeimyniškėlių piliakalnio lankytojai perspėjami, kad gali būti slidu, kai šlapia, tačiau labai naudinga būtų juos įspėti užrašais ir apie sulūžusius medinius laiptus.
Anykščių Anykšta Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Anykščių rajono savivaldybės biudžete atsirado 20 tūkstančių eurų šalia Šeimyniškėlių piliakalnio esančio Anykščių muziejaus edukacinio komplekso plėtrai, tačiau nerandama lėšų sutvarkyti pačiam apleistam kultūrinio paveldo objektui.

Prieš keletą metų sulūžę piliakalnio laiptai iki šiol nesutaisyti, o tiltelis, per kurį persikėlus galima apžiūrėti visą kultūrinio paveldo objektą, – demontuotas. Susidaro įspūdis, jog savivaldybei, nepavykus pastatyti medinės pilies, ši vieta neberūpi.

Lankytojai neperspėjami, kad gali „nusisukti galvas“…

Gegužės 2 dieną šių eilučių autorius aplankė Šeimyniškėlių piliakalnį ir dar kartą įsitikino, kad piliakalnio infrastruktūra yra tragiškos būklės.
„Atsargiai, slidu, kai šlapia.“ Štai toks užrašas pasitiko šalia laiptų, kuriais reikia nusileisti žemyn, norint užkopti ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Nors oro sąlygos leistis laiptais ir buvo palankios, buvo nejauku lipti siaurais, vietomis jau klibančiais mediniais laipteliais žemyn stačiu šlaitu, juolab kad šalia laiptų nėra jokių turėklų.
Įveikęs šiuos sudėtingus laiptus, nusprendžiau piliakalnio aikštelę pasiekti keliu, kuris buvo įrengtas tuomet, kai ant Šeimyniškėlių piliakalnio užsimota statyti medinę pilį. Kelias, nors ir darkantis piliakalnio vaizdą, padėjo saugiau užkopti į piliakalnio aikštelę.
Tačiau paaiškėjo, kad apžiūrėti visą Šeimyniškėlių piliakalnį kopiant mediniais laiptais – misija neįmanoma, nes vienoje vietoje dalis jų demontuota, tad tik atkakliausi, turintys jėgų kopti keturiomis stačiais šlaitais, nebijantys išsipurvinti ar sušlapti kojų, gali apžiūrėti visą Šeimyniškėlių piliakalnį.
Pirma mintis, kilusi vaikštinėjant Šeimyniškėlių piliakalnio laiptais, buvo ta, kad juos turėtų juosti „STOP“ juostos, o čia lankytojai neturėtų lankytis, kol laiptai nesutvarkyti, tačiau panašu, kad iki piliakalnio infrastruktūros atnaujinimo laukia dar ilgas kelias, o pasirūpinti lankytojų saugumu bent įspėjamaisiais ženklais irgi nėra kam.
Paradoksalu, kai Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso bokštams Anykščių rajono savivaldybės biudžete surandamos dešimtys tūkstančių eurų, o mediniams Šeimyniškėlių piliakalnio laiptams atnaujinti nerandama ir kelių šimtų eurų..

Norima statyti trečiąjį apžvalgos bokštą

Šeimyniškėlių piliakalnį, ant kurio archeologas Gintautas  Zabiela nustatė 13- 14 amžiuje stovėjus medinę gynybinę pilį, aktyviai išnaudoja Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinis muziejus. Priešais piliakalnį 2004 metais muziejininkai surentė du medinius bokštus ir tvorą, prie kurių vyksta įvairios edukacijos: galima skiltuvu ir titnagu užkurti ugnį, nuvyti virvę, susipažinti su kario apranga ir ginkluote, išmėginti rankos taiklumą.
Per 20 metų eksploatuojami statiniai jau reikalauja remonto, todėl šio muziejaus direktorius Antanas Verbickas praėjusių metų lapkritį kreipėsi į Anykščių rajono tarybą dėl Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso plėtros: „2004 m. gegužės 1 d. pradėtas kurti Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas per septyniolika metų išaugo iki pastatų ansamblio, aprėpiančio visą papilio teritoriją ir kasmet suteikiančio įvairių krašto istorijos pažinimo paslaugų maždaug 5-6 tūkst. turistų.<…>.
Kai artimiausiu metu nebeplanuojamas pilies statybos piliakalnio teritorijoje projektas, siekiant užtikrinti darnią istorinio komplekso plėtrą, siūlome toliau plėtoti ir pritaikyti kultūriniam turizmui papilio teritorijos erdvę. <…>. Šiuo metu tikslingiausia tokios plėtros kryptis – projektuoti ir statyti trečiąjį apžvalgos bokštą laisvame pietiniame komplekso kampe <…>. Statinyje būtų įrengtos naujos ekspozicijos bei sanitarinės patalpos komplekso lankytojams, įskaičiuojant ir neįgaliesiems pritaikytas paslaugas. Tokia perspektyva, vandentiekio ir nuotekų komunikacijas sujungiant su trasomis kitapus magistralinio Radiškis-Anykščiai-Rokiškis kelio, buvo iš anksto numatyta, prijungimo šulinys jau įrengtas tiesiant tų komunikacijų tinklus. Šiame plėtros etape gali būti projektuojama ir įrengiama galerija tarp abiejų fasadinių bokštų – naujojo ir statyto 2004 metais, taip užbaigiant komplekso fasadą nuo magistralinio kelio“.

Buvo prašoma 25 tūkst. Eur

Anykščių rajono tarybai adresuotame rašte muziejaus direktorius A.Verbickas prašė deleguoti muziejui vykdyti Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso plėtros užsakovo funkcijas ir Anykščių rajono savivaldybės 2022 metų biudžete numatyti 25 tūkst. Eur tokio projekto įgyvendinimo pirmajam etapui: techniniam projektui parengti, archeologiniams tyrimams organizuoti, pamatams įrengti bei daliai statybinės medienos įsigyti.
Tvirtinant 2022 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetą, Šeimyniškėlių piliakalnio istorinio komplekso plėtrai skirta kiek mažesnė, nei buvo prašyta, suma – 20 tūkst. Eur.

Susitaikė su mintimi, kad greitai medinės pilies nebus

Pasiteiravus, kodėl nuspręsta plėsti Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį kompleksą, muziejaus direktorius A.Verbickas sakė, kad tenka susitaikyti su mintimi, jog greitai medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio nepamatysime.
„Aš gal jau ir visai nepamatysiu, tai nors papiliu rūpinamės“, – kalbėjo muziejaus direktorius A.Verbickas.
Beje, šiomis dienomis remontuojama viena iš Šeimyniškėlių piliakalnio kompleksą juosiančių rąstinių sienų.

Negali rūpintis tuo, už ką neatsako

„Anykšta“ pasidomėjo, kaip muziejaus direktorius žiūri į tai, kad pats Šeimyniškėlių piliakalnis yra apleistas ir neprižiūrimas. Juk jei nebūtų piliakalnio, nebūtų ir papilio istorinio komplekso.
„Kaip gali nekliūti neprižiūrimas Šeimyniškėlių piliakalnis. Čia, kaip sakoma, negalima to net ir sakyti. Bet, matote, laiptai ant Šeimyniškėlių piliakalnio, – čia jau ne mūsų ir dabar netgi ne savivaldybės, o valstybės. Kol yra Anykščių regioninis parkas, tai piliakalnis galėtų būti tvarkomas per regioninį parką“, – kalbėjo A.Verbickas.
„Mes galime rūpintis tik tuo, už ką mes atsakome“, – aiškino muziejaus direktorius.

Muziejininkai už 20 tūkst. Eur pastatytų tik vieną bokštą

 

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, kad, jos manymu, Šeimyniškėlių piliakalnio komplekse, iš savivaldybės biudžeto skyrus 20 tūkst. Eur, numatyti projektavimo darbai turėtų būti platesnės apimties.
„Projektavimo darbai turėtų apimti ir tą teritoriją, kurioje dabar yra tvora, bokštai ir galerija, taip pat privažiavimo kelią ir automobilių stovėjimo aikštelę“, – sakė D.Gasiūnienė.

Pasak D.Gasiūnienės, komplekse turėtų būti įrengta nauja privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės danga, taip pat atsirastų mažosios architektūros elementų, būtų įrengtas naujas apšvietimas.
Pasak vyr. architektės D.Gasiūnienės, platesnės apimties Šeimyniškėlių piliakalnio  komplekso projektavimo darbus tikslinga atlikti todėl, kad artėja naujas finansavimo laikas.
„Matome, kad turėdami projektą, ypač tokios teritorijos, kuriai suteiktas kultūrinio paveldo statusas, tvarkybai, yra viltis gauti finansavimą. Muziejininkai savo jėgomis už 20 tūkst. Eur pastatytų tik vieną bokštą ir tada ateities vizijos mes vėl neturėtume“, – kalbėjo D.Gasiūnienė.
Šeimyniškėlių piliakalnio  komplekso projektavimo darbai, pasak D.Gasiūnienės, užtruktų visus šiuos metus.

Nori matyti daugiau civilizacijos

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius atmetė mintį, kad Šeimyniškėlių piliakalnio  komplekso plėtra yra tarsi kompensacija dėl ant Šeimyniškėlių piliakalnio neiškilusios medinės pilies.
„Yra tam tikra perspektyva. Ir, kitas dalykas, ten turi būti daugiau civilizacijos. Buvau ten kartą netyčia užsukęs, tai radau iš Kipro žmones atvykusius. Ten „šaudo, gaudo“ – visai įdomu“, – kalbėjo S.Obelevičius.

Tikina, kad piliakalnis buvo tvarkomas

Apie Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūrą iš skirtingų šaltinių „Anykšta“ išgirdo pačių įvairiausių versijų. Priminsime, „Anykšta“, jau prieš dvejus metus apsilankiusi ant šio piliakalnio, rado sulūžusius laiptus, įgriuvusį tiltelį ir šiukšlyną.
Su Anykščių rajono savivaldybės vyr. architekte  D.Gasiūniene ir šio skyriaus  vyriausiąja  specialiste Daiva Stankevičiene, kuri kontroliuoja nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių būklę, apie Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūrą „Anykšta“ kalbėjosi telefonu, tuo metu abi šios specialistės buvo viename kabinete ir pasidalijo turima informacija.
„Tų laiptų, kurie veda ant piliakalnio nuo jo galinės pusės, paskutinė laiptų dalis yra demontuota ir visa tai padarė Anykščių regioninis parkas“, – sakė vyriausioji specialistė D.Stankevičienė.
Vyr. architektė D.Gasiūnienė sakė, kad skyriaus specialistai ir pernai, ir užpernai rašė raštus Anykščių regioninio parko direkcijai  dėl Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros.
„Aš pati ant tų raštų pasirašiau. Buvo reakcija. Ir man atrodo, kad Šeimyniškėlių piliakalnis buvo tvarkomas“, – kalbėjo D.Gasiūnienė.

 

Tikisi pinigų iš Saugomų teritorijų tarnybos

Išgirdęs klausimą apie neprižiūrimą Šeimyniškėlių piliakalnį, Anykščių rajono meras S.Obelevičius tuoj pat ėmė kalbėti apie Anykščių regioninio parko direkciją.
„Man atrodo, kad Anykščių regioninio parko direkcija šiemet vėl yra pateikusi Saugomų teritorijų tarnybai paraišką Šeimyniškėlių piliakalnio tvarkymui, ir aš tikiuosi, kad rasime su Saugomų teritorijų tarnyba bendrą kalbą.Tikėkimės, kad finansavimą gaus“, – kalbėjo S.Obelevičius.
Meras sakė, kad Šeimyniškėlių piliakalniu galėtų pasirūpinti ir Anykščių rajono savivaldybė: „Iš principo mes galėtume skirti pinigus Anykščių regioninio parko direkcijai ir ji viską darytų, nes Šeimyniškėlių piliakalnis yra ne mūsų turtas“.

Rekonstravo tik skulptūrinę kompoziciją

„Anykšta“ raštu kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę ir paprašė  informuoti, kokių veiksmų dėl Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros buvo imtasi po to, kai sulaukė pastabų dėl jo nepriežiūros.
<..>Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio su papiliais poilsio bei automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje yra Skulptūrinė kompozicija „Lietuvos karalius Mindaugas“, 2021 m. Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis atlikti šios skulptūrinės kompozicijos restauravimo-konservavimo darbai.
Šiuo metu, bendru sutarimu su Anykščių regioninio parko direkcija, Anykščių rajono savivaldybė vykdo Šeimyniškėlių piliakalnio šlaito išplautų griovių sutvarkymo darbų paslaugos viešąjį pirkimą“, – redakcijai atsiųstame elektroniniame laiške rašė savivaldybė.

Gali nebelikti ir kam šienauti…

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius K.Šerepka  priminė, kad direkcija yra parengusi paminklotvarkinį projektą Šeimyniškėlių piliakalnio pritaikymui lankytojams, tačiau kol kas finansavimas jam vis dar neskirtas.
„Kai nėra finansavimo, tai nieko negali ir padaryti“, – sakė jis.
Pagal parengtą projektą Anykščių regioninio parko direkcija Šeimyniškėlių piliakalnio pritaikymui lankytojams tikisi gauti 200 tūkst. Eur finansavimą.
K. Šerepka „Anykštai“ sakė, kad Anykščių regioninio parko direkcija Anykščių rajone  piliakalnius dažniausiai  tik apšienauja.
„Viena iš nuostatų yra ta, kad mes turime kultūros paveldo objektus tvarkyti, tai mes juos apšienaujame, kadangi daugiau nėra kam to savivaldybėje daryti. Kur yra elementarus remontas, daug nekainuojantys dalykai, jei gauname lėšų, patvarkome ir infrastruktūrą“, – kalbėjo jis.
K.Šerepka leido suprasti, kad šiemet Anykščių rajone esančių piliakalnių priežiūrai dėmesys mažės, kadangi direkcija pagal Užimtumo programą įdarbins tik vieną žmogų. Anksčiau jų direkcija vienu metu yra turėjusi daugiau nei dešimt.

Ragino spręsti problemas

Priminsime, kad prieš dvejus metus į Anykščių rajono savivaldybę su prašymu spręsti Šeimyniškėlių piliakalnio priežiūros problemas kreipėsi Lietuvos istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. G. Zabiela ir Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Tomas Baranauskas.
<…>Mes su nerimu stebime suprastėjusią piliakalnio priežiūros būklę. Mums vykdant piliakalnio tyrimo darbus, daug pastangų reikėjo įdėti įveikiant piliakalnio šlaituose ir artimiausioje aplinkoje vis ataugančius krūmus, alksnius. Piliakalnį tuo metu prižiūrėdavo etatinė darbuotoja, nupjaudavusi ant piliakalnio aikštelės, jo šlaitų ir prieigose augančią žolę. Buvo įrengti laiptai tarp piliakalnio ir abiejų jo papilių, leidžiantys lankytojams apeiti ir apžiūrėti visą piliakalnio kompleksą, kuris yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių Lietuvoje.
Šiuo metu žolė minėtose vietose nebėra pjaunama, išskyrus pačią aikštelę, kuri šiemet buvo nušienauta tik Valstybės dienos koncerto proga. Bet net ir šiuo atveju piliakalnio šlaituose ir aplinkoje liko augti vešli aukšta žolė, kuri neleidžia lankytojams apeiti piliakalnį, jį apžiūrėti, pasivaikščioti senuoju į pilį vedusiu taku.
Laiptai, kuriais buvo galima iš piliakalnio patekti į šiaurės vakarinį papilį, sulūžo ir yra uždaryti, lankytojai nebegali apžiūrėti viso komplekso. Nešienaujama ir neprižiūrima piliakalnio aplinka kelia grėsmę, kad piliakalnis, jo šiaurės vakarinis papilys ir jų apžvalgos zona vėl apaugs menkaverčiais medžiais ir krūmais, ir visos ilgametės jų atidengimo bei parodymo visuomenei pastangos nueis niekais.
Susidaro įspūdis, kad šis objektas, nesirealizavus pilies statybos projektui, yra tiesiog paliktas likimo valiai. Tačiau tai yra žinomas Lietuvoje istorijos ir archeologijos paminklas, iki šiol traukiantis turistus. Jo nepriežiūra daro gėdą Anykščių kraštui, menkina jo, kaip kurortinės vietovės, įvaizdį ir nuvilia su Lietuvos istorija norinčius susipažinti turistus“, – rašė mokslo darbuotojai.