Paukščių gripas – ir Talkšos pakrantėje

Šiauliai
Talk­šos pa­kran­tė­je nu­sta­ty­ti nau­ji la­bai pa­to­ge­niš­ko paukš­čių gri­po ži­di­niai, ku­rie pa­si­tvir­ti­no ra­dus ki­rų gai­še­nas. (VMVT in­for­ma­ci­ja)
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Savaitraštis „Etaplius“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai patvirtino dar devynis naujus labai patogeniško paukščių gripo H5N1 (LPPG) atvejus laukiniams paukščiams skirtinguose Lietuvos regionuose.

Atlikus tyrimus Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, nustatyti nauji LPPG židiniai, kurie pasitvirtino radus kirų gaišenas Šiaulių r. savivaldybės Talkšos ežero pakrantėje, Prienų r. savivaldybės Nemuno saloje ties Bagrėnų kaimu, Marijampolės r. savivaldybės Daukšių miestelyje, Švenčionių r., Panevėžio r., Kretingos r. bei Šilutės r. savivaldybėse. Viena kiro gaišena užkrėsta paukščių gripu rasta Vilniuje, Ozo g.

Kirai paukščių gripą ir toliau platina jau anksčiau nustatytame židinyje – Marijampolės r. savivaldybėje esančioje privačios įmonės teritorijoje: naujai rastoms keturioms kirų gaišenoms vėl patvirtintas LPPG.

Nustačius naujas LPPG virusu užkrėstas vietas, VMVT ėmėsi visų reikalingų prevencijos priemonių: nustatyti židiniai pažymėti įspėjamaisiais ženklais, kuriuose nerekomenduojamas žmonių lankymasis, laukinių paukščių lesinimas. Apie atvejus informuotos vietos savivaldybės. VMVT ir toliau vykdys laukinių ir naminių paukščių stebėseną.

Svarbu gyventojams ir naminių paukščių laikytojams!

Gyventojų VMVT prašo nesilankyti nustatytose paukščių gripo židinių teritorijose, kitose laukinių paukščių būriavimosi teritorijose, ypač jei jos prie vandens telkinių. Ieškodami maisto, paukščiai ypač gausiai būriuojasi sąvartynuose, laukuose, kur vyksta žemės ūkio darbai, todėl tokios vietos potencialios tapti paukščių gripo židiniais.

Nors virusas žmogaus sveikatai kelia mažą riziką, apsilankius užkrėstoje teritorijoje, didelė tikimybė virusu užkrėsti naminius paukščius. Šiuo metu vyksta intensyvus laukinių paukščių judėjimas, todėl naminių paukščių augintojai privalo nepamiršti laikytis biologinio saugumo priemonių.

Gyventojai taip pat raginami būti atsakingi bei pranešti VMVT trumpuoju numeriu 1879 apie rastą laukinio vandens paukščio gaišeną bei tokiu būdu padėti greičiau nustatyti ir likviduoti galimus paukščių gripo židinius laukinėje gamtoje.

VMVT informacija