Patvirtintas 2024 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžetas

biudzetas bns
Varėna
BNS/Fotobanko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Varėnos rajono savivaldybė

Savivaldybės taryba patvirtino Varėnos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą ir 2024 metų biudžetą.

𝐒̌𝐢𝐮̨ 𝐦𝐞𝐭𝐮̨ 𝐛𝐢𝐮𝐝𝐳̌𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐲𝐝𝐢𝐬 – 𝟒𝟔 𝐦𝐥𝐧. 𝐞𝐮𝐫𝐮̨ ir tai yra net 𝟖,𝟑 𝐦𝐥𝐧. 𝐞𝐮𝐫𝐮̨ 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐢𝐚𝐮 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐧𝐚𝐢. Tai pats didžiausias biudžetas per visą Varėnos rajono savivaldybės veiklos istoriją. 

Biudžeto projekto rengimas ir derinimas yra sunkiausias ir svarbiausias metų darbas. Galiu drąsiai sakyti – 2023 m. biudžeto lėšos buvo naudotos ypač racionaliai ir atsakingai, todėl šiais metais biudžetas subalansuotas ir paskirstytas taip, kad atitiktų vis labiau didėjančius poreikius: kaip ir praėjusiais metais, turime galimybę didesne dalimi finansuoti biudžetines įstaigas, įgyvendinti įvairias priemones, didinti darbo užmokestį. Taip pat svarbu paminėti, kad šiemet savivaldybė pirmą kartą po daugelio metų neplanuoja imti paskolų.

Šių metų rajono biudžetas yra orientuotas į ugdymo kokybės užtikrinimą savivaldybės mokyklose, konkurencingos ekonomikos skatinimą ir palankių sąlygų verslui bei investicijoms sudarymą, darnios turizmo plėtros priemonių įgyvendinimą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimą, socialinių paslaugų prieinamumo didinimą asmenims su negalia. 

𝐃𝐢𝐝𝐞𝐬𝐧𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐚𝐯𝐢𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐯𝐞𝐢𝐤 𝐯𝐢𝐬𝐨𝐦𝐬 𝐯𝐞𝐢𝐤𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐫𝐢𝐭𝐢𝐦𝐬, 𝐨 𝐝𝐢𝐝𝐳̌𝐢𝐚𝐮𝐬𝐢𝐚̨ 𝐛𝐢𝐮𝐝𝐳̌𝐞𝐭𝐨 𝐥𝐞̇𝐬̌𝐮̨ 𝐝𝐚𝐥𝐢̨ 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐫𝐭𝐢:

 • švietimui – 15,6 mln. eurų. Finansavimas šiai sričiai, lyginant su praeitais metais, didėja 0,8 mln. eurų;
 • socialinei apsaugai – 9,4 mln., t. y. – 1,0 mln. Eur daugiau nei pernai, o sveikatos apsaugos sričiai finansavimas didėja 33 proc., palyginus su praėjusiais metais;
 • kultūrai – 4,1 mln. eurų, o aplinkos apsaugai  – 3,9 mln. eurų arba 42 proc. daugiau nei pernai;
 • ekonomikos skatinimui, infrastruktūros gerinimui ir turizmo vystymui – 4,3 mln. Eur – t. y. beveik 2,5 karto arba 2,5 mln. Eur daugiau nei 2023 m.;
 • investicinių projektų įgyvendinimui – 2,6 mln. Eur, iš jų – saulės elektrinių įsigijimo projektams – 1,7 mln. Eur. Iš viso šiais metais finansavimą planuojama skirti net 29 projektams.

𝐃𝐚𝐮𝐠𝐢𝐚𝐮 𝐥𝐞̇𝐬̌𝐮̨ 𝐧𝐞𝐠𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐦. 𝐬̌𝐢𝐞𝐦𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐫𝐭𝐢:

 • smulkiajam ir vidutiniam verslui (savivaldybės biudžeto lėšos didėja 11,3 tūkst. Eur arba 23,7 proc.);
 • žemės ūkio veiklai remti (15,2 tūkst. Eur arba 43,7 proc.),
 • jaunimo politikai įgyvendinti (3,0 tūkst. Eur arba 28,8 proc.),
 • gabių vaikų ir mokinių skatinimo ir studentų rėmimo programoms (5,5 tūkst. Eur arba 47,8 proc.),
 • neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms (2,5 tūkst. Eur arba  100,0 proc.),
 • smurto ir nusikalstamumo prevencijos projektams (1,0 tūkst. Eur arba 20,0 proc.),
 • vaikų socializacijos programoms (1,0 tūkst. Eur arba 25,0 proc.),
 • psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoms, (3,5 tūkst. Eur arba 233,3 proc.) (buvo 1,5 tūkst., šiemet – 5,0 tūkst. Eur),
 • fizinio aktyvumo ir sporto projektams finansuoti (20,0 tūkst. Eur arba 66,7 proc.),
 • kultūros projektams finansuoti (4,0 tūkst. Eur arba 11,1 proc.) 

𝐒̌𝐢𝐚𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐞̨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐢𝐚𝐢 𝐢𝐫 𝐧𝐚𝐮𝐣𝐢 𝐦𝐮̄𝐬𝐮̨ 𝐫𝐚𝐣𝐨𝐧𝐮𝐢 𝐬𝐯𝐚𝐫𝐛𝐮̄𝐬 𝐝𝐚𝐫𝐛𝐚𝐢: 

 • Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato vidaus patalpų atnaujinimo darbų užbaigimas;
 • Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato fasado plokščių pakeitimas;
 • naujų tvorų įrengimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio, Valkininkų gimnazijos ir Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių teritorijose bei Varėnos „Ryto“ progimnazijos stadiono teritorijos aptvėrimas;
 • „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas;
 • socialinio būsto fizinės būklės gerinimas (vieni svarbiausių šios srities planuojamų atlikti darbų – gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato, A. Ryliškio g. 32, Senosios Varėnos k., avarinės būklės padarinių pašalinimas);
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimas, trūkstamų specialybių gydytojų ir rezidentų skatinimas bei šeimos medicinos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas;
 • rinkodaros, skirtos investicijų pritraukimui į rajone įrengtus pramonės sklypus, privatizuotinus pastatus ir kitus verslui patrauklius objektus bei teritorijas, vykdymas;
 • verslo bendradarbystės priemonių įgyvendinimas – Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos laisvose patalpose bus įkurtas Varėnos verslo „Korys“, kurio tikslas – palaikyti esančius, ugdyti pradedančius ir skatinti naujai besikuriančius verslus;
 • naujų turizmo produktų – dviračių ir lėtojo turizmo – kūrimas;
 • meno kolektyvų aprūpinimas nauja scenine apranga ir jų dalyvavimo šiemet šimtmetį mininčioje Lietuvos dainų šventėje užtikrinimas;
 • tautodailininkų plenero „M. K. Čiurlionio kelio“ skulptūrų restauravimo darbams organizavimas ir šių skulptūrų perkėlimas į lankytojams prieinamas vietas;
 •  avarinės būklės Valkininkų kultūros centro pastato dalies griovimas;
 • Anzelmo Matučio drevės, Žilinų ir Nedzingės bibliotekų patalpų remontas;
 • Margionių klojimo teatro atstatymas;
 • takų ir privažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų ir viešųjų pastatų remontas;
 • privažiavimo Mechanizatorių g. 34B, Varėnoje, vedančio prie verslo objektų, remontas;
 • Varėnos m. Aušros, Parko ir Žaliosios gatvių šaligatvių dangos pakeitimas;
 • gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas;
 • Varėnos m. Mechanizatorių g., Merkinės mstl. Seinų ir Vilniaus g., Senosios Varėnos k. Vytauto g. apšvietimo atnaujinimas;
 • esamų sporto aikštelių guminių dangų atnaujinimas, krepšinio-tinklinio aikštelės įrengimas Perlojos k., tinklinio aikštelės – Vydenių k.;
 • kolumbariumo Varėnos m. naujosiose kapinėse projektavimas;
 • 11 savivaldybės biudžetinių įstaigų saulės elektrinių įsigijimo iš saulės parkų projektų finansavimas;
 • asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas ir išvežimas;
 • vandentiekio ir nuotekų tinklų Krivilių kaime nutiesimas;
 • investicijų ir techninių projektų rengimas, siekiant įgyvendinti įvairių sričių 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio projektus.