Pašvitinio seniūnijoje planuojama statyti vėjo elektrines

Pakruojis
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pakruojo rajono savivaldybė

Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Satkūnų ir Šiaudinių k. (mažais atstumais nuo Satkūnų kaimo senųjų kapinių vietos, vadinamos Marijos žeme (Nekilnojamojo kultūros vertybių registre Nr. 39135), planuojama statyti 4 vėjo elektrines. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Bionalis“ pasamdyta UAB „Ekostruktūra“ parengė atrankos informaciją dėl 4 vėjo elektrinių Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Satkūnų ir Šiaudinių k. statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo.

Nuo Satkūnų kaimo senųjų kapinių vietos, vadinamos Marijos žeme, vėjo elektrinės bus nutolusios apie 277 m, 603 m, 800 m, 1010 m atstumais. Planuojama statyti nuo 98 iki 260 m bendro konstrukcijos aukščio elektrines.

Aplinkos apsaugos agentūra 2022 m. gruodžio 29 d. vadovaudamasi PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgdama į išdėstytus motyvus priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Bionalis“ planuojamai ūkinei veiklai – keturių vėjo elektrinių Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Satkūnų ir Šiaudinių k. statybai ir eksploatacijai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės https://aaa.lrv.lt/  skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (24).

Taip pat informuojame, kad pagal parengtą vėjo elektrinių išdėstymo Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą šiose seniūnijose numatyta galimybė statyti 59 vėjo elektrines. O Joniškio rajono savivaldybės Kriukų ir Kepalių seniūnijose (netoli Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybių administracinės ribos) planuojama projektuoti ir statyti 12 vėjo elektrinių.

Pridedamame brėžinyje pateikiamas vėjo elektrinių išsidėstymas nuo Marijos žemės.