Paskutiniame dabartinės Klaipėdos miesto tarybos posėdyje Klaipėdos vadovai pristatys praėjusių metų veiklos ataskaitas

Klaipėda
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Kovo 23 -24 dienomis vyks 50-asis, jubiliejinis, tikėtina, paskutinis, pastaruosius ketverius metus dirbančios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdis. Iš anksto paskelbtoje pagrindinėje šio posėdžio darbotvarkėje numatyti 54 klausimai, tačiau ji išskirtinė ne tik nagrinėjamų klausimų gausa, bet ir turiniu: šiame posėdyje Savivaldybės taryba svarstys ne tik einamuosius miesto gyvenimui svarbius klausimus, bet ir tuos, kuriuos priimti įpareigojo naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija. Simboliška, kad paskutiniame 2019– 2023 metų kadencijos miesto Savivaldybės tarybos posėdyje Klaipėdos vadovai atsiskaitys ir už praėjusiais metais atliktus darbus.

„Šiame paskutinįkart posėdžiausiančios dabartinės kadencijos Tarybos narių posėdyje bus teikiami sprendimų projektai, projektuojantys naujos savivaldybės tarybos veiklos pradžią. Taryba, prieš pabaigdama darbus, parengė kertinius dokumentus naujos miesto tarybos darbui, taip pat bus atsiskaityta už atliktus darbus“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Anot jo, parengti dokumentai padės užtikrinti nepertraukiamą darbų tęstinumą, kad pereinamuoju laikotarpiu nebūtų politinio – administracinio vakuumo.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos įsigaliosianti nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija įtvirtina naują vietos savivaldos modelį. Dėl numatytų pokyčių keičiasi savivaldybės administracijos struktūra. Joje atsiras naujas Tarybos sekretoriato skyrius, iki šiol veikęs kaip atskiras padalinys. Naujai steigiama tik viena – skyriaus vedėjo pareigybė. Taip pat siūloma panaikinti dvi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, pareigybes ir vietoj jų įsteigti dvi karjeros valstybės tarnautojų pareigybes. Savivaldybės tarybai patvirtinus teikiamą sprendimo projektą, kuriuo taip pat siūloma nustatyti naują didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, sprendimas įsigaliotų naujai išrinktai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

Dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo svarstyti teikiami ir klausimai dėl Savivaldybės administracijos nuostatų pakeitimo bei dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Pagal naująją Vietos savivaldos įstatymo redakciją keičiasi mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijos, todėl siūloma keisti savivaldybės administracijos nuostatus, suderinant juos su pasikeitusiu įstatymu: nustatyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės administracijos direktoriui nustatytus įgaliojimus, kurie pagal naujai įsigaliojusius įstatymus yra priskirti mero kompetencijai, iki teisės aktų pakeitimo vykdytų meras. Numatyta, kad, kaip ir anksčiau paminėtieji, šis sprendimas taip pat įsigaliotų naujai išrinktai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

Baigiamuoju akordu paskutiniame baigiančios darbą savivaldybės tarybos posėdyje taps Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2022-ųjų metų veiklos bei savivaldybės 2022-2024 metų Strateginio veiklos plano įgyvendinimo praėjusiais metais ataskaitų, taip pat – Klaipėdos miesto savivaldybės ir mero 2022 metų veiklos ataskaitos (Savivaldybės interneto svetainėje ataskaitos buvo paskelbtos kovo mėn. pradžioje) pristatymai.

Susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės ir mero veiklos 2022 metais ataskaita galima čia:

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/kvieciame-susipazinti-su-savivaldybes-ir-mero-veiklos-ataskaita:3768/.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaitą rasite čia:

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/kvieciame-susipazinti-su-administracijos-direktoriaus-2022-m.-veiklos-ataskaita:3761/.