Pasitarimas dėl Tremtinių ir politinių kalinių metų paminėjimo

Pasitarimas dėl Tremtinių ir politinių kalinių metų paminėjimo
Marijampolė
Marijampolės savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės savivaldybė

Siekiant saugoti istorinę tautos atmintį, priminti kovas už laisvę ir tremtinių išgyventus baisumus ir skausmą bei netektis, 2023-ieji paskelbti Tremtinių ir politinių kalinių metais.

Savivaldybės mero pavaduotojo Artūro Visockio iniciatyva vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, Kultūros centro, P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Savivaldybės administracijos skyrių atstovai. Pasitarime buvo aptartas  renginių,  skirtų paminėti paskutinių okupuotos Lietuvos masinių trėmimų, vykdytų 1953 metais, 70-metų sukaktį, organizavimas.

„Praeitis gyva tol, kol ją prisimename, kol gyvi to meto liudininkai,   galintys papasakoti apie išgyventus  baisumus,  skaudžias tremties patirtis bei  kovas už  laisvę. Buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai šiandien jau garbaus amžiaus, kiekvieno jų likimas išskirtinis, jų prisiminimai neįkainojami. Daug medžiagos sukaupta muziejuje, todėl norisi visa tai parodyti žmonėms ir ypač svarbu į renginius įtraukti jaunimą, kad jaunesnioji karta labiau pažintų šių istorinių įvykių liudijimus“, – sakė  mero pavaduotojas  A. Visockis.

Marijampolėje veikia Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus, kuris šiemet  lapkričio mėnesį minės savo veiklos trisdešimtmetį. Jo įkūrėja –  buvusi partizanų ryšininkė ir kalinė, knygų apie partizaninę kovą autorė A. Vilutienė. Muziejuje saugoma pokario partizanines kovas ir masines tremtis liudijanti medžiaga.

Čia sukaupta daug autentiškų eksponatų atspindinčių tremties laikotarpį: laiškai, nuotraukos, tremtinių ir partizanų buities reikmenys, rankdarbiai, dokumentai. Muziejaus darbuotojai planuoja parengti parodą, kuri bus eksponuojama J. Basanavičiaus aikštėje, išleisti leidinį apie muziejui padovanotus mezginius, kurie yra parvežti iš tremties, atnaujinti ekspozicijas,  paminėti Tauro apygardos partizano Kazimiero Pyplio-Audronio 100- mečio jubiliejų, organizuoti konferenciją, susitikimus bei kitus renginius.

Savivaldybėje yra   daugiau kaip 100  tremtiniams ir laisvės kovoms įamžinti skirtų  vietų, todėl kalbėta apie jų apžiūrą ir sutvarkymą, kreipiantis dėl šių darbų ir  kviečiant prisidėti seniūnijas bei bendruomenes.

  Marijampolės kultūros centras, kaip ir kasmet, organizuos Gedulo ir Vilties dieną – birželio 14-ąją, Baltijos kelio bei Europos dienos nacizmo ir stalinizmo aukoms atminti minėjimą bei kitus renginius. Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka planuoja organizuoti renginį prie Kančių koplytėlės Vytauto Didžiojo parke, parodas bei susitikimus  įvairiose bibliotekos erdvėse.

Renginiai, skirti Tremtinių ir politinių kalinių metams ir 1953 metais vykdytų  trėmimų 70-metų sukakčiai paminėti, planuojami ir vyks visus metus. Suderimus planuojamų darbų ir   numatomų organizuoti renginių datas, bus parengta Tremtinių ir politinių kalinių metams programa.