Pasirašyta sveikatos centro kūrimo Raseinių rajono savivaldybėje sutartis

0001_img_3920_1701696058
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Gruodžio 4 d., sveikatos centro veikloje dalyvausiančios šalys susitiko pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kuri galios 5 metus. Įkūrus Raseinių rajono savivaldybėje sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu, įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje, tarpusavyje bendradarbiaus, turėdamos tikslą palengvinti paciento kelią sveikatos sistemoje, savivaldybės gyventojams bus užtikrinamas bazinis sveikatos priežiūros paslaugų paketas, bus teikiamos prieinamos ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrintas jų tęstinumas, gerės savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai.

Į sveikatos centrą jungiasi VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Raseinių ligoninė, VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, UAB Raseinių šeimos gydytojų centras, UAB InMedica, UAB Addere, UAB „B. Braun Avitum“.
 
Prieš planuojant šio centro steigimą, UAB Addere ir UAB „B. Braun Avitum“ išreiškė norą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir dalyvauti sveikatos centro veikloje. Nors sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Tvarkos apraše nėra išskirtos (numatytos) nefrologijos paslaugos, visos sveikatos priežiūros įstaigos bendru sutarimu nutarė kviesti UAB „B. Braun Avitum“ dalyvauti sveikatos centro veikloje ir teikti hemodializės paslaugas.
 
Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius sveikindamas džiaugėsi, jog sveikatos centro įkūrimas pagerins medicinos paslaugų kokybę ir operatyvumą, tikimasi, padės atnaujinti medicinos įrangą Raseinių rajono gydymo įstaigose.
 
Vicemeras Mingaudas Tamaliūnas, kuruojantis medicinos sritį, akcentavo, jog svarbiausia, kad visos sveikatos priežiūros įstaigos sutiko pasirašyti šią sutartį. Jis tikisi tokio paties nuoširdaus tarpusavio bendradarbiavimo ir ateityje, nepriklausomai nuo to, kokia valdymo forma nustatyta šiose prie centro kūrimo prisijungusiose sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Sveikatos centras pradeda veikti nuo kitos darbo dienos, kai sutartį pasirašo visos sutarties šalys. Centro finansavimui bus teikiamos paraiškos ES investicijoms gauti, nes pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. V879 „Dėl regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo planas.

Jame numatytos lėšos sveikatos centrui priskiriamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimui. Raseinių rajono savivaldybės pirminėms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms numatyta 346 645 Eur. Stacionarinei ASPĮ (VšĮ Raseinių ligoninei) numatyta - 787 672 Eur. Lėšos pirminėms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (t. y. VšĮ Raseinių PSPC ir VšĮ Ariogalos PSPC) bus skirstomos, atsižvelgiant į prisirašiusių asmenų skaičių bei numatomus vykdyti pokyčius.
 
Raseinių rajono savivaldybės taryba dar 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimas“ nutarė inicijuoti Raseinių rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimą funkcinio bendradarbiavimo principu.