Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

414168515_382528694462540_8172042898791941625_n
Kėdainiai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kėdainių rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Valentino Tamulio, ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, atstovaujama Kauno regiono skyriaus vadovės Tomos Čekanskaitės, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, sudarė pagalbos sutartį.

Sutarties tikslas – užtikrinti sklandų bendradarbiavimą vykdant veiklas įvykių, ypatingų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties srityse, jų valdymo, padarinių likvidavimo, taip pat įvedus nepaprastąją ar karo padėtį, paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją.

Šalys, vykdydamos joms teisės aktų pavestus uždavinius ir siekdamos tinkamai įgyvendinti sutarties tikslą, bendradarbiauja ir draugija gali būti pasitelkiama šiose srityse: teikiant humanitarinę pagalbą ir reikiamas paslaugas atliepiant humanitarinius poreikius; vykdant paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus; siekiant padėti krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektams vykdyti funkcijas, susijusias su krizių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencija, valdymu ir jų padarinių šalinimu.

Kėdainiuose yra  dešimt Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanorių. Ateityje planuojama steigti draugijos Kėdainių skyrių.  Savanoriai daug mokosi, kaupia žinias, žino kaip elgtis ekstremaliose situacijose, bendrauja su kitomis organizacijomis: „Caritu“, maltiečiais, samariečiais.