Pasipildė priedangų sąrašas Lazdijų rajone: specialiu ženklu bus pažymėti dar penki pastatai

resize_1056x660_prieg
Lazdijai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lazdijų rajono savivaldybė

Pernai metais sudarytas priedangų sąrašas pasipildė dar 5 statiniais. Šiuo metu vyksta pastatų žymėjimas. Jį baigus specialiu ženklu „Priedanga“ bus pažymėti du pastatai Lazdijuose: Lazdijų Šv. Onos bažnyčios klebonija ir Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmai bei po vieną Šeštokų ir Krosnos miesteliuose ir Rudaminoje. Atitinkamai pažymėta Lazdijų r. Šeštokų mokykla, VšĮ Lazdijų kultūros centro Krosnos kultūros namai ir Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios klebonija.

Teisės aktuose apibrėžiama, kad priedanga – tai statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu.

Dar anksčiau buvo patvirtintos 9 rajono savivaldybės teritorijoje esančios priedangos, kurios įrengtos visuomeniniuose pastatuose ir yra skirtos ne tik tos įstaigos, bet visiems gyventojams, kuriems jų prireiktų.  Priedangų ženklais buvo paženklinta Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, buvusios Telekomunikacijų tarnybos pastatas Lazdijuose (Vilniaus g. 19), Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Veisiejų regioninio parko direkcijos lankytojų centras, Veisiejuose esančio profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialas, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, buvusi Kapčiamiesčio mokykla.