Pasikeitus daugumai – naujos komitetų sudėtys

Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Sausio 6 d. vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta pakeisti 4 Savivaldybės tarybos komitetų sudėtis. Toks sprendimas priimtas pasikeitus tarybos daugumai, kad būtų išlaikytas proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principas.

Daugumos ir mažumos atstovavimo proporcingumas pasikeitė, kai praėjusių metų lapkričio 25 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje tarybos narė Ona Kelpšienė pranešė, kad ji veiklą taryboje tęs kaip daugumai nepriklausanti tarybos narė.

Komitetų sudėties keitimo klausimas iškilo praėjusių metų gruodžio 29 d. Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetui pareiškus nepasitikėjimą šio komiteto pirmininku Jonu Žičkumi.

Svarstant galimybę pakeisti komitetų sudėtis, iškilo klausimas, ar Savivaldybės tarybos narys gali priklausyti daugiau nei vienam tarybos komitetui. Raštu kreiptasi į Vyriausybės atstovą Šiaulių ir Telšių apskrityse. Sulaukta atsakymo, kad Vietos savivaldos įstatymas to nedraudžia.

Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetą sudaro 9 nariai (buvo 9), Švietimo, kultūros ir sporto komitetą – 7 nariai (buvo 7), Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetą – 7 nariai (buvo 5), Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetą – 7 nariai (buvo 5).

NAUJOS KOMITETŲ SUDĖTYS

Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto nariai: Paulius Auryla, Virginija Eidimtienė, Odeta Jasmontienė, Jonas Strazdauskas, Antanas Tenys, Pranas Trakinis, Andriejus Virkutis, Deivydas Vyniautas, Jonas Žičkus

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai: Sigutė Bernotienė, Viktoras Bugnevičius, Rūta Matulaitienė, Lina Rimkienė, Milda Zubavičienė, Ona Kelpšienė, Virginijus Sungaila

Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto nariai: Sigutė Bernotienė, Genoveita Gricienė, Irena Macijauskienė, Zita Šaulienė, Virginijus Sungaila, Reda Šiaulienė, Vidmantas Krakys

Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto nariai: Nerijus Baužys, Laurynas Jonauskas, Jonas Jurkus, Paulius Pocevičius, Vytautas Visminas, Genoveita Gricienė, Milda Zubavičienė

Padarius pakeitimus, tarybos komitetai sudaryti laikantis proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.