Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras tampa regioniniu centru

Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Panevėžio miesto savivaldybė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino 8 mokyklas, kurios taps regioniniais centrais. Viena šių mokyklų – Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras. Regioninio centro tikslas – skatinti įtraukųjį ugdymą tam tikrame regione padedant jo mokyklų bendruomenėms skleisti įtraukiojo ugdymo inovacijas regiono mokyklose.

„Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras ir toliau vykdys savo veiklą, t. y. ugdys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. O tapęs regioniniu centru papildomai teiks kvalifikuotą konsultacinę pagalbą Panevėžio miesto ir rajono, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Kėdainių rajono mokykloms bei darželiams, efektyvinant įvairių poreikių vaikų ugdymosi procesą, mokytojų darbo kokybę. 

Taip pat rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.  

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro infrastruktūra pritaikyta intelekto sutrikimų ir kompleksinę negalią turintiems mokiniams. Čia modernizuotos, konsultacinei veiklai pritaikytos patalpos, įstaiga aprūpinta specialiosiomis mokymo priemonėmis, kompiuterine technika, baldais.

Regioninio centro veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.