Panevėžio rajone įamžintas 1863 m. sukilimo dalyvių atminimas

Panevėžio rajone įamžintas 1863 m. sukilimo dalyvių atminimas
Panevėžys
Skirmanto Vertelkos nuotr.
Audrius Rudys Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Karsakiškio seniūnijoje, Stumbriškyje, 1863 m. sukilimo dalyvių  palaidojimo vietą ilgą laiką žymėjo bevardis akmuo su kryžiumi. Panevėžio rajono savivaldybės iniciatyva pagaminta ir sumontuota atminimo lenta, įamžinanti didvyrių atminimą.

Prasidėjus 1863 – 1864 m. sukilimui, Panevėžyje ir apylinkėse vienas iš vadų Eliziejus Liutkevičiaus organizavo sukilėlių būrį. Laikėsi jie Žaliojoje girioje. E. Liutkevičius lankydavo netoliese esančius kaimus, kviesdavo kaimo vyrus prisidėti prie kilnaus tikslo. 1863 m. balandį laimėjo kautynes prie Karsakiškio. Žaliojoje girioje laikėsi ir Igno Leskausko vadovaujamas būrys.

1863 m. vasarą sukilimas kilo Stumbriškio kaime. Vieno apsilankymo metu sukilėliai užėmė čia buvusį valsčiaus centrą ir „magaziną“. Tuo metu tai buvo stambus apylinkės centras. „Magazine“ – didžiuliame sandėlyje – buvo laikomos visos apskrities grūdų atsargos. Caro kariuomenės kazokai buvo pasiųsti išblaškyti sukilėlius ir atsiimti valsčiaus centrą. Pasak vietos gyventojų, susidūrimo metu galėjo žūti apie 12 sukilėlių,  tarpe jų – ir karininkas. Keli sukilėliai pateko į nelaisvę, vėliau jie buvo pakarti. Žuvusieji ilsisi dviejų upelių – Varupio ir Pyvesos – santakoje.

Redakcija rekomenduoja