Panevėžio rajone – pažintis su kryždirbio Vinco Svirskio kūryba

300_aee6f48e1bb4e25917e4d50249fc6142
Panevėžys
KPD (Rasuolės Kerbdienės) nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  KPD informacija

Paveldo mylėtojus Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai rugpjūčio 12 d. pakvietė pakeliauti dievdirbio, liaudies menininko, vieno žymiausių XIX amžiaus kryždirbių Vinco Svirskio (1835–1916) kūrybos keliais. Tai vienas iš Panevėžio krašto sakralinio meno pažinimo ir sklaidos projekto „Opus mirabile“ (sumanytojas ir vykdytojas Gintaras Kerbedis) renginių. Išlikusios V. Svirskio kūrybos maršrutą sudarė ir konsultavo KPD Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus vyr. specialistė Rasuolė Kerbedienė.

Kryždirbystė Lietuvoje nuo 2001 metų yra UNESCO nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąraše. Pažintį su V. Svirskio kūryba susirinkusieji pradėjo Panevėžio kraštotyros muziejuje. Čia įvyko susitikimas su humanitarinių mokslų daktare Skaidre Urboniene – mokslinių straipsnių ir monografijų autore, eksperte, kryždirbystės tyrinėtoja. Vėliau autobusu aplankyti kaimai, kuriuose meistras XIX a. dirbo, kūrė koplytstulpius, kryžius. Dievdirbys yra sukūręs daugiau nei 200 ąžuolinių koplytstulpių, kryžių, keletą kamerinės skulptūros kūrinių.  Per pažintinę ekskursiją aplankytos autentiškose vietose esantys V. Svirskio kūriniai, taip pat perkelti saugojimui į kitas vietas. Pakeliui aplankytas restauruotas Mikėnų vėjo malūnas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16743). Paveldo objekto savininkai papasakojo vėjo malūno istoriją ir restauravimo procesą.

Panevėžio krašte išlikę 9 V. Svirskio kūriniai: Šilų miestelyje – koplytstulpis su Šv. Jono Nepomuko skulptūra (u.k. 4896), Kartanų kaime – koplytstulpis su Švč. M. Marijos, Šv. Antano, Nukryžiuotojo, Šv. Kazimiero horeljefais ir kryžiumi-viršūne (u.k. 28155), Ibutonių kaime – monumentalus kryžius (u.k. 20049), koplytstulpis (u.k. 4882), Monumentalus kryžius iš Iciūnų kaimo kapinių (u.k. 4387), saugomas kaip Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vertingoji savybė,  Krekenavos miestelio skulptūros "Šv. Juozapas"(u.k. 20050) ir „Šv. Petras“ (u.k. 20051), saugoma, kaip Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčios vertingoji savybė. Taip pat kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (u.k. 14872), esanti Iciūnų kaime, monumentalus kryžius su Kristaus, nešančio kryžių, ir Nekalto prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos horeljefais (u.k. 4902), esantys Ėriškių kaime. Privačiame  muziejuje saugomas monumentalus kryžius, vad. "Svirskio kryžiumi" (u.k. 4386), Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomas Koplytstulpis su Šv. Kazimiero, Pietos, Šv. Jurgio, nežinomo šventojo horeljefais (u.k. 4897) iš Pašilių I kaimo.

Pirmasis Panevėžio krašto sakralinio meno pažinimo ir sklaidos projekto „Opus mirabile“ renginys vyko liepos mėnesį – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo surengta „Grigališkojo choralo naktis“. Projektą dalinai finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.