Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija paminėjo dvi sukaktis

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija paminėjo dvi sukaktis
Šiauliai
Reporteris Skaistė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Gruodžio 3 d. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija paminėjo 170-ąsias mokyklos įkūrimo ir 75-ąsias gimnazijos statuso suteikimo metines.

Šventinėje programoje koncertavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos estradinė grupė, merginų duetas ir gimnazijos liaudiškų šokių merginų kolektyvas, vadovaujamas Audronės Geležinytės-Šniukienės bei Ingridos Tuomienės ir Rūtos Venslovienės vadovaujami Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos kolektyvai: tercetas, vaikinų ansamblis bei merginų duetas.

Šventės pradžioje sveikinimo žodį tarusi gimnazijos direktorė Asta Valuntienė pasidžiaugė, kad gimnazijos istorija kuriama bendradarbyste bei naujomis veiklomis, pabrėžiančiomis mokyklos  išskirtinumą ir savitumą.

Pasveikinti „Atžalyno gimnazijos bendruomenės su dovanomis atvyko ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė Erika Kižienė, perdavusi ir Seimo nario Antano Matulo sveikinimą, Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius bei administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė ir Pakruojo seniūnas Svajūnas Miknevičius.

Muziejaus vadovas Vidutis Skirmantas papasakojo mokyklos istoriją: 1851 m. pradėjo veikti Pakruojo pradžios mokykla, 1946–aisiais ji tapo gimnazija. Dešimtmečius „mokykla ant kalno“ vadinta tiesiog Pakruojo vidurine, vėliau – pirmąja vidurine. 1996-aisiais tapo „Atžalyno“ vidurine mokykla, o 2002-aisiais vėl susigrąžino gimnazijos statusą. Prisiminti gimnazijai vadovavę direktoriai, paminėtos išleistos laidos, aptarti įsimintinesni prezidentų, ministerijų bei užsienio delegacijų vizitai mokykloje.

Gimnazijos mokytojai pristatė mokykloje vykdomas veiklas bei pasidžiaugė mokinių pasiekimais: fizinio ugdymo mokytojas Aurimas Andrušaitis kalbėjo apie gimnazistų sportinę veiklą, istorijos ir  pilietiškumo pagrindų mokytoja Gražina Kairiūkštienė, prancūzų kalbos mokytoja Inga Ušinskaitė – apie konkursus, kuriuose dalyvauja mokiniai, projektinę veiklą, o tarptautinių projektų koordinatorė Rima Laimontienė apie tarptautinę projektinę veiklą. Apie mokyklos esamų ir buvusių mokinių pasiekimus papasakojo direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė. Šventės metu taip pat parodytas vaizdo klipas apie meninę mokinių veiklą – teatro, choro bei šokių kolektyvų pasirodymus.

Gimnazijos direktorė dar kartą sveikindama kolektyvą įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėką už Lietuvos mokinių technologijų olimpiados laimėtojų parengimą įteikė technologijų mokytojui Egidijui Impoliui. Neseniai ministerijos įvertintai mokytojai Ingai Ušinskaitei taip pat įteikta ir gimnazijos padėka už prancūzų kalbos sklaidą Pakruojo krašte ir Lietuvoje.

Mero pavaduotojas V. Kacilevičius ir administracijos direktorė I. Gelažnikienė įteikė mero padėkas už tarptautinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą – anglų kalbos mokytojai metodininkei Rimai Leimontienei ir socialinei pedagogei Romai Stočkei; už renginių organizavimą ir visuomeninę veiklą – šokių mokytojai metodininkei Audronei Geležinytei-Šniukienei.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius
Nuotraukos M. Ilgavičiūtės