Nustatytos išmokos Akmenės rajono seniūnaičiams

aud09810-pinigai
Akmenė
A. Rutkausko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Akmenės rajono savivaldybės inf.

Savivaldybės taryba spalio 20 d. sprendimu nustatė, kad seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti skiriama 0,03 MMA Eur per mėnesį išmoka atsiskaitytinai. Tuo pačiu sprendimu patvirtintas Seniūnaičių veiklos išmokos apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas.

Akmenės rajono savivaldybės teritorija mero potvarkiu yra suskirstyta į 39 seniūnaitijas, išrinkti visi seniūnaičiai Savivaldybės tarybos kadencijai. Jų veiklos apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir minėtasis aprašas. Naujajame apraše yra šie esminiai pakeitimai: seniūnaičiui išmoka bus išmokama ne avansu, o vieną kartą per metus metų pabaigoje, pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Todėl atsisakyta avansų apyskaitos formos, aprašo priedas – išmokos panaudojimo ataskaitos forma. Joje seniūnaitis turės užpildyti atitinkamas skiltis  surašydamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, datas, sumas ir išlaidų pavadinimą. Apraše numatyta, kad transporto išlaidoms, išskyrus degalus, gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 proc. skiriamos išmokos dydžio sumos per metus.

Nuostata, kam gali būti naudojama išmoka, įstatyme nėra pasikeitusi: kanceliarinėms prekėms įsigyti; pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti; seniūnaičio telefono ir interneto ryšio paslaugų išlaidoms; transporto išlaidoms.

Savivaldybės biudžeto lėšos, reikalingos seniūnaičių išmokoms per metus - apie 13 tūkstančių Eur (per mėnesį seniūnaičiui išmokos dydis 27,72 Eur).