Nustatyta, kad Mažeikių ligoninės vadovas pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

ligoninė
Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkų susirinkime pripažinta, kad šios gydymo įstaigos vadovas pažeidė kai kurias Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į komisijos, tyrusios ligoninės direktoriaus elgesio atitiktį šiam įstatymui, išvadoje suformuluotą pasiūlymą.

Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, susidedanti iš dviejų Savivaldybės mero ir dviejų sveikatos apsaugos ministro deleguotų atstovų, ligoninėje atliko tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Šio tyrimo išvados pateiktos dalininkams – Savivaldybei, Sveikatos apsaugos ministerijai.  

Lapkričio 14 d. vyko VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkų susirinkimas. Bendru sutarimu pripažinta, kad direktorius Sigitas Kaktys, pasirašydamas 2020 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. P1-703 „Dėl priemokos prie atlyginimo pakeitimo“, 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. P1-1264 „Dėl priemokos skyrimo“, 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. P1-1341 „Dėl priemokos skyrimo“, tiesiogiai susijusius su savo sutuoktine, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių nuostatas.

Ligoninėje atliekamas dar vienas tyrimas – Kontrolės ir audito tarnybai pavesta įvertinti situaciją Regioninėje Mažeikių ligoninėje dėl organizuojamų ir vykdomų procesų  (už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.). Išvadas iki 2024 m. sausio 1 d. pateikti dalininkams – sveikatos apsaugos ministrui ir Savivaldybės merui.