Nuo 2023 m. kyla atlygis Anykščių rajono savivaldybės budintiems globotojams

Anykščiai
Pexels.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Anykščių rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-351 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-380 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino atlygio budinčiam globotojui už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką, kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui dydį.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. jis sieks – 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio (630 Eur) per mėnesį (už kūdikį ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką – po 1 minimalios mėnesinės algos dydžio (840 Eur) per mėnesį).

Budintiems globotojams Anykščių rajono savivaldybėje mokamas pastovus atlygis vaiko laukimo laikotarpiu ir priėmus vaiką (-us) nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus – 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio (nuo 2023 m. sausio 1 d. - 1050 Eur).

Budintis globotojas – tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

BUDINČIO  GLOBOTOJO FUNKCIJOS: 

  • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį;
  • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
  • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
  • vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.

Laikinoji globa reikalinga vaikui tuo laikotarpiu, kol nėra aišku, ar jis galės grįžti atgal į savo tėvų namus, ar jam bus reikalinga nuolatinė globa.

Egzistuoja priežastys, kurios gali nepriklausyti nuo tėvų valios arba atsirasti dėl tėvų kaltės. Pavyzdžiui, tėvai arba vienas iš tėvų padaro nusikaltimą ir dėl to atlieka bausmę, tėvai nesirūpina savo vaiku, netinkamai auklėja, smurtauja prieš savo vaikus, labai dažnai visa tai būna susiję su nesaikingu alkoholio vartojimu ar kitomis priklausomybėmis.

Tais atvejais, kai vaikui yra reikalinga laikinoji globa, pirmiausia globėjų yra ieškoma artimiausioje vaiko aplinkoje, tai artimieji giminaičiai, vyresni broliai seserys, seneliai. Laikinosios globos tikslas yra gražinti vaiką į jo biologinę šeimą, todėl ji negali trukti ilgiau nei vieneri metai laiko“.

Kontaktai konsultacijoms apie laikinąją vaiko (-ų) globą bei kaip tapti budinčiu globotoju – Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras https://anyksciusvgc.lt/?page_id=60.