Numatyta lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ rekonstrukcija

Kretinga
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kretingos rajono savivaldybės inf.

Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo prieinamumo poreikio patenkinimą Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendins lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio skyriaus „Eglutė“ pastato, esančio Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos rajone, rekonstrukciją.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolita Vaickienė, vertindama rangovo UAB „Medstatyba“ parengtą projektinį pasiūlymą bei rekonstrukcijos vizualizaciją, pabrėžė šio projekto įgyvendinimo būtinybę ir svarbą – „ikimokyklinis ugdymas ir jo poreikio patenkinimas itin svarbus rajono visuomenei, užtikrinant tiek kokybišką vaikų lavinimą, tiek jų tėvų poreikį instituciniam ugdymui bei galimybę sugrįžti laiku į darbo rinką. Tikiu, kad sėkmingai įgyvendintas rekonstrukcijos projektas pagerins ne tik ten besiugdančiųjų sąlygas, bet ir taps moderniu traukos centru visai ikimokyklinio skyriaus bendruomenei“.

Šiuo metu ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ veikia 4 vaikų ugdymo grupės. Rekonstruojamame pastate įrengtos darželio grupės neatitinka šiuolaikinių funkcinių ir estetinių kriterijų, patalpų apdaila nusidėvėjusi, sanitarinių mazgų ir pagalbinių patalpų išplanavimas nefunkcionalus, buitinių prietaisų skaičius neatitinka higienos normos reikalavimų. Patalpos ir sanitariniai mazgai nepritaikyti žmonių su negalia reikmėms, koridoriai per siauri, neužtikrintas tarpaukštinis judėjimas.

Rekonstruojant pastatą numatoma pristatyti prie jo priestatą, išplečiant darželio grupių skaičių iki 7: 3 lopšelio-darželio ir 4 darželio grupės.

Numatoma pilnai perprojektuoti darželio grupes, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Aikštelė“ suformuotomis ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijomis. Grupių patalpos performuojamos panaudojant atviro plano principus, visa grupės veikla – ugdymas / miegas / žaidimai – vykdoma bendroje patalpoje, kurios viduryje suformuojamas sanitarinis blokas su sanitariniais mazgais bei uždaroma virtuvėlės zona. Atliekant rekonstravimo darbus numatyta performuoti koridorius, perplanuoti ir išplėsti kabinetus, suprojektuoti patalpą archyvui, numatytas liftas, suprojektuoti sanitarinio mazgus personalui bei sanitarinius mazgus žmonėms su negalia. Rūsyje buvusio baseino vietoje suprojektuota treniruočių salė, repeticijų salė ir buitinės patalpos – sandėliai virtuvei, patalpos švariems bei nešvariems skalbiniams. Numatytas visų patalpų apdailos atnaujinimas.

Naujas 4 grupių priestatas prie esamo darželio bus jungiamas per galeriją. Priestate projektuojamos keturios grupės, vadovaujamasi tuo pačiu planavimo principu, kaip ir rekonstruojamoje pastato dalyje.