Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčiai – 20 metų

Neringa
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Neringos savivaldybės inf.

Birželio 14-ąją sukanka 20 metų, kuomet oficialiai buvo atidaryta Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčia – šiai progai aukotos šventos Mišios, kuriose dalyvavo Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas ordinaras dr. Algirdas Jurevičius ir Kancleris kan. Haroldas Šneideraitis.

Per du dešimtmečius nidiškių architektų Algimanto Zavišos ir Ričardo Krištapavičiaus suprojektuota bažnyčia nendriniu stogu tapo ryšku naujosios architektūros akcentu, visuomet atviru tiek vietos tikinčiųjų bendruomenei, tiek kurorto svečiams.

„Ateinate į šią bažnyčią kaip prie šaltinio, atsigeriate, atsigaivinate, atgaivinate savo dvasią ir gyvenate toliau“ – aukodamas šv. Mišias apie Neringos bendruomenei svarbią sukaktį kalbėjo Telšių vyskupas ordinaras dr. Algirdas Jurevičius.

Mišias lydėjusių iškilmių metu trumpai prisimintas kelias, kurį teko nueiti Nidoje pastatant šiuos maldos namus bei žmones, kurie prie to prisidėjo.

Pirmuoju iššūkiu tako vietos parinkimas. Iš pradžių norėta bažnyčią statyti toliau nuo dažnai triukšmingo gyvenvietės centro esančiame Urbo kalno šlaite, kur ta proga jau buvo pastatytas kryžius, tačiau tam pasipriešino Aplinkos apsaugos departamentas ir Kultūros paveldo inspekcija. Galutinį žodį parenkant vietą tarė tuomet Aplinkos apsaugos ministro pareigas ėjęs Bronius Bradauskas.

„Atvirai pasakius, prireikė kojomis trinktelėti toj vietoj, kur dabar stovi ši bažnyčia. Reikėjo priimti daug sprendimų, kurie neatitiko kai kurių sluoksnių interesų ir ačiū Dievui už atsiųstą protą“, – pasakojo Bronius Bradauskas.

Šiandien bažnyčios pastatas stovi ties smėlio kalvele prie Kopų ir Taikos gatvių sankryžos. Kaip prisiminė tuomet Neringos savivaldybės Miesto tvarkymo ir statybos skyriui vadovavusi Zofija Macijauskienė, kuomet iš vietos paieškų grįžo šviesios atminties Neringos savivaldybės meras Stasys Mikelis ir pasakė kur bus statoma bažnyčia – buvo sunku tuo patikėti, visgi, pačios bažnyčios statybos darbai vyko sklandžiai.

Anot Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio už tai, kad šiandien turime šiuos maldos namus turime būti dėkingi šviesios atminties merui Stasiui Mikeliui, klebonui kun. Valerijonui Rimui, architektui Algimantui Zavišai. Taip pat vienam iš bažnyčios iniciatorių Antanui Baranauskui, ilgamečiam Neringos savivaldybės merui ir tarybos nariui Vigantui Giedraičiui, rangos darbus įgyvendinusios įmonės vadovui Rimvydui Norkui, projekto konstruktoriui Tautvydui Tubiui, architektui Ričardui Krištapavičiui ir kitiems prisidėjusiems.

Pažymint jubiliejinę sukaktį, už indėlį statant Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčią Neringos savivaldybės medaliu „Už nuopelnus Neringai“ apdovanoti Zofija Macijauskienė, Antanas Baranauskas, Ričardas Krištapavičius. Neringos savivaldybės Garbės ženklu apdovanotas Bronius Bradauskas už indėlį ieškant galimybių  įkurti Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčią bei randant ir nuoseklų Neringos bendruomenės palaikymą.

Beveik du dešimtmečius Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos parapijai vadovauja klebonas vicedek. Rimvydas Adomavičius, kuriam teko užduotis rūpintis bažnyčios pastato remonto darbų įgyvendinimu. Artėjančios sukakties proga, 150 tūkst. Eur bažnyčios remonto darbų įgyvendinimui skyrė Neringos savivaldybės taryba.

Bažnyčios 20-metį lydi ir dar viena Neringos bendruomenei svarbi sukaktis – jubiliejų švenčia čia gimęs ir augęs Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, kurį pasveikino Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis ir Neringos tikintieji.

„Šis kraštas visada gyveno manyje ir simboliškai norėjau šį karštą, savo tėviškę įamžinti savo vyskupiškame herbe, kuriame yra įdėtas laivelis, primenantis apie Kuršių neriją, Neringą, Nidą. Laivelis simbolizuoja, kad esame visi kelionėje link amžinybės, link dangiškojo tėvo ir šioje vienoje valtyje esame vieni, vienokiose ar kitokiose tarnybose, bet kartu. Prisimenu daug gražių dalykų, susijusių su prisiminimais apie bažnyčią ir bendruomenę“,  - Dievo palaimos Neringos gyventojams ir svečiam linkėjo Panevėžio vyskupas ordinaras L. Vodopjanovas OFM.